تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله در پی آن است تا تهدیدات امنیتی روابط راهبردی روسیه و ارمنستان را در قفقاز جنوبی مورد بررسی قرار دهد. ارمنستان، اهداف و ملاحظات راهبردی مانند رفع محاصرۀ سرزمینی و خروج از انزوای ژئوپلیتیکی، حل مشکلات اقتصادی در عرصۀ داخلی و پاسخ به بحران‌های اجتماعی مانند بحران هویت و دولت-ملت سازی و حل بحران قره‌باغ، تضعیف موقعیت و جایگاه دو کشور ترکیه و آذربایجان در روابط خود با روسیه دنبال کرده است؛ روسیه نیز در حال پیگیری نظم موازنۀ محور مبتنی بر موازنۀ سخت، در نظام بین‌الملل کنونی و در برابر هژمونی ایالات‌متحده آمریکا است. در سیستم موازنۀ قوا از نگاه روسیه اتحاد با کشورهای پیرامونی به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست منطقه‌ای این کشور در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد که روسیه سعی دارد با تحکیم و تقویت نفوذ امنیتی خود در کشورهای منطقۀ قفقاز عرصه را برای حضور کشورهای غربی، ناتو و همسایگان رقیب منطقه چون ترکیه محدود سازد. روسیه از طریق فعال‌سازی شکاف‌های قومیتی و مرزی در بین کشورهای منطقه به مدیریت این شکاف‌ها در راستای منافع ملی روسیه می‌پردازد؛ با این وجود روابط دو کشور در منطقۀ قفقاز جنوبی با محدودیت‌ها و تهدیداتی مواجه است که این مقاله به واکاوی این تهدیدات امنیتی می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق، «واقع‌گرایی تدافعی»، روش پژوهش «توصیفی -تحلیلی» و ابزار گرداوری داده‌ها «کتابخانه‌ای» و «اسنادی» است.

کلیدواژه‌ها