نویسنده = سید یحیی صفوی
سخن سردبیر

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

سید یحیی صفوی


ملاحظاتِ آمریکاییِ ترکیه در روابط با ایران

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

سعید وثوقی؛ مسعود رضایی


چکیده انگلیسی

دوره 24، شماره 93، اسفند 1394

سید سعادت حسینی


سخن سردبیر

دوره 23، شماره 92، آبان 1394

سید یحیی صفوی


طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل

دوره 18، شماره 69، بهمن 1388

محمدرضا حافظ‌نیا؛ سیدیحیی صفوی؛ شریف مطوف؛ غلامرضا جلالی