نویسنده = ���������� ���������������� ��������
ظرفیت‌سنجی جنبش انصارالله یمن در عمق بخشی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 26، شماره 101، اسفند 1396، صفحه 103-132

محسن مطلبی جونقانی؛ علیرضا طاقتی؛ علیرضا طاقتی؛ محمدرضا عفراوی


بسترهای شکل‎گیری افراطی‎گری در پاکستان مبتنی بر رهیافت گفتمان

دوره 24، شماره 96، آبان 1395

محسن مطلبی جونقانی؛ حسن مرادخانی؛ مصطفی ساوه دوردی