نویسنده = ������������ ��������������
ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب‌شناسی، ارائه مدل و راهکارها

دوره 25، شماره 99، شهریور 1396، صفحه 119-152

مصطفی ایزدی؛ هادی مراد پیری؛ حمیدرضا حاتمی؛ حسین سهرابی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم)

دوره 19، شماره 74، مرداد 1390

علی محمد احمد وند؛ عبدالرحمن کشوری؛ غلامحسین نیکوکار؛ حمیدرضا حاتمی؛ منصور صادقی مال میری