نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، نبی‌الله تحلیل جایگاه تهدیدهای نوین در تدوین راهبردهای دفاعی ـ امنیتی با تأکید بر حکمرانی راهبردی [دوره 18، شماره 71، 1389]
 • اسکندری، مجتبی بررسی تطبیقی رویکردها، مکاتب و روش‌های تدوین راهبرد منابع انسانی [دوره 18، شماره 71، 1389]
 • اسکندری، مجید بررسی اهداف و زمینه‏های شکل‏گیری اتحاد ترکیه و رژیم صهیونیستی در دهه‏ی 90 و تحولات بعد از آن [دوره 18، شماره 72، 1389]
 • اسکویی، وحید فناوری‌های اطلاعاتی؛ مبنایی برای توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • اسمعیلی، مرتضی بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1389]

ب

پ

 • پیری، هادی تبیین عوامل مؤثر در انتخاب صحنه‌های عملیات جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جنگ‌های آینده [دوره 18، شماره 71، 1389]
 • پیری، هادیمراد تبیین صحنه‌های عملیات در جنگ‌های گذشته [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • پورقیومی، ایوب اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 18، شماره 71، 1389]

ج

 • جعفری، احمد طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جلالی، غلامرضا طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • جلالی، غلامرضا سیر تاریخی و مفهومی پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 71، 1389]
 • جمشیدی، محمد حسین سیاست خارجی چین در قبال جنگ ایران و عراق [دوره 18، شماره 72، 1389]

ح

 • حافظ‌نیا، محمدرضا طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • حسینی‌مقدم، محمد فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • حکیم، امین فناوری‌های اطلاعاتی؛ مبنایی برای توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی [دوره 18، شماره 69، 1388]

د

ر

س

ش

 • شیخون، احسان انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل [دوره 18، شماره 70، 1389]
 • شیرازی، حسن بررسی میزان تأثیرهر یک از عوامل محسوس قدرتدر شکل‏گیری قدرت نظامی [دوره 18، شماره 72، 1389]

ص

 • صالحی صدقیانی، جمشید طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • صفوی، سیدیحیی طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • صنیع‌اجلال، مریم فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی [دوره 18، شماره 69، 1388]

ط

 • طاهری، ابراهیم بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1389]

غ

 • غلامپور، احمد راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدید نظامی آمریکا [دوره 18، شماره 72، 1389]

ف

 • فرشچی، علیرضا فرهنگ راهبردی و آمایش دفاعی ـ فرهنگی در مناطق مرزی [دوره 18، شماره 69، 1388]

ک

 • کاظمی، سید عباس طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • کافی، سعید تدوین و ارزیابی راهبرد‌های نظامی با تأکید بر روش تحلیلی «SWOT» [دوره 18، شماره 70، 1389]
 • کیوان‌حسینی، سیداصغر نقش کنگره‌ی آمریکا در زمینه‌ی اعمال ملاحظه‌های امنیتی ـ راهبردی مربوط به «سیاست کنترل صدور فناوری» [دوره 18، شماره 70، 1389]

م

 • متقی، ابراهیم بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران [دوره 18، شماره 72، 1389]
 • محمدی‌ نجم، سید حسین جنگ ناهم‌تراز و تبیین نقش نیروهای مردمی در جنگ آینده [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • مرادیان، محسن بررسی میزان تأثیرهر یک از عوامل محسوس قدرتدر شکل‏گیری قدرت نظامی [دوره 18، شماره 72، 1389]
 • مرادپیری، هادی تبیین صحنه‌های عملیات ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس [دوره 18، شماره 70، 1389]
 • مردانی، محمدرضا تعیین نوع دانش ومهارت‌های مدیریتی موردنیازمدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 18، شماره 70، 1389]
 • مشفقی‌فر، ابراهیم عوامل ساختاری ـ سیاسی مؤثر در ناکارآمدی ارتش صفوی و تأثیر آن بر اقتصاد و جامعه (932تا1047 ه‍. ق) [دوره 18، شماره 71، 1389]
 • مطوف، شریف طراحی الگوی نظری آمایش سرزمین با اعمال اصول پدافند غیرعامل [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • مهری، عباس نقش عوامل و مؤلفه‌های پدافند غیرعامل در امنیت کشور [دوره 18، شماره 70، 1389]

ن

 • نصرت پناه، سیاوش طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • نصرت پناه، سیاوش طراحی الگوی راهبردیآماد و پشتیبانی نبرد ناهمگون [دوره 18، شماره 69، 1388]
 • نظامی، قدیر تبیین عوامل مؤثر در انتخاب صحنه‌های عملیات جمهوری اسلامی ایران با رویکرد جنگ‌های آینده [دوره 18، شماره 71، 1389]
 • نورمحمدی، مرتضی قدرت در عصر اطلاعات [دوره 18، شماره 69، 1388]

و

 • وثوقی، سعید انقلاب فناوری و تأثیر آن بر سیاست بین‌الملل [دوره 18، شماره 70، 1389]