نمایه نویسندگان

آ

 • آقایی، اصغر عوامل مؤثر بر ناب‏سازی و چابک‏سازی نگهداری و تعمیرات (مورد پژوهی: سیتم نت ناجا) [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • آقاتقی، محمدنبی بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1390]

ا

 • ابراهیمی، حشمت الله شاخص‏های تهدید‏آمیز حضور ناتو در افغانستان درتقابل با جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • ابراهیمی یزدی، غلامحسین تبیین نظریه‏های قدرت هوایی در مدیریت راهبردی صحنه‌ی جنگ [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • احمد وند، علی محمد طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • ارغوان پیراسلامی، فریبرز تعارضات نامتقارن وتحولات هنجاری جامعه‏ی بین‏المللی بعدازجنگ سرد [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • ارغوانی پیراسلامی، فریبرز مشارکت راهبردی چین و اروپا در عصر‌ وابستگی‌ متقابل‌:‌ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • اسمعیلی، مرتضی تعارضات نامتقارن وتحولات هنجاری جامعه‏ی بین‏المللی بعدازجنگ سرد [دوره 19، شماره 73، 1389]

ب

 • باقری، حسین چگونگی فرهنگ‏سازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • بشیری، عباس بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • بهرامیان، حجت الله نقش سازمان‏های مردم نهاد در مهندسی اجتماع [دوره 19، شماره 73، 1389]

پ

 • پورقیومی، ایوب اقتصاد و هژمونی: تأثیر بحران اقتصادی بر جایگاه جهانی آمریکا [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • پورقیومی، ایوب شاخص‏های تهدید‏آمیز حضور ناتو در افغانستان درتقابل با جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 73، 1389]

ت

 • تقی ‏زاده، زکیه بحران سومالی؛ عامل تقویت تروریسم بین‌المللی [دوره 19، شماره 76، 1390]

ج

 • جوکار، محمدصادق چگونگی معنایابی اقدام مسلحانه در نزد گروه‏های نوبنیادگرای اسلامی علیه غرب‎‏ٌ مهاجم [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • جوکار، محمد صادق جایگاه سلاح هسته‏ای در راهبرد نظامی امنیتی عربستان سعودی [دوره 19، شماره 73، 1389]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • حسنی، قاسم فرایند شکل‏گیری و کارکرد عملیات روانی در جنگ سلطه [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • حکیمی‏ها، سعید سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم [دوره 19، شماره 76، 1390]

خ

 • خندق، نجله اشغال نظامی عراق، بستری برای افزایش دامنه‏ی تروریسم در منطقه [دوره 19، شماره 76، 1390]

د

 • درویشی سه تلانی، فرهاد بررسی سیاست‏ها و مواضع روسیه، گرجستان، آمریکا و ایران در جنگ روسیه و گرجستان (آگوست 2008) [دوره 19، شماره 74، 1390]

ذ

ر

س

 • سازمند، بهاره مشارکت راهبردی چین و اروپا در عصر‌ وابستگی‌ متقابل‌:‌ ظرفیت‌ها و چالش‌ها [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • سیاست دفاعی 75، مجله مجله سیاست دفاعی شماره 75 [دوره 19، شماره 75، 1390]
 • سیاست دفاعی 76، مجله مجله سیاست دفاعی شماره 76 [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • سبزیان، محمد تهدیدهای فناورانه‏ی رژیم‏ راستی‌آزمایی معاهده‏ی منع جامع آزمایش هسته‌ای برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75، 1390]
 • سردره، علی‏ اکبر بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • سردره، علی‏ اکبر بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • سردره، محمدرضا بررسی احتمال آسیب‏ پذیری رسانه ملی در مقابل تروریسم سایبری [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • سویزی، محسن چگونگی فرهنگ‏سازی پدافند غیرعامل در بین فرماندهان و مدیران سازمان بسیج مستضعفین [دوره 19، شماره 74، 1390]

ش

 • شبستانی، علی مقابله با تروریسم در پرتو سیاست‏های اتخاذی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • شریفی طرازکوهی، حسین نظم و امنیت عمومی در پرتو استلزامات حقوق شهروندی [دوره 19، شماره 75، 1390]
 • شریفی طرازکوهی، حسین مقابله با تروریسم در پرتو سیاست‏های اتخاذی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 76، 1390]

ص

 • صادقی مال میری، منصور طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • صفوی، سید حمزه چگونگی معنایابی اقدام مسلحانه در نزد گروه‏های نوبنیادگرای اسلامی علیه غرب‎‏ٌ مهاجم [دوره 19، شماره 76، 1390]

ع

 • علایی، حسین مؤلفه‏های تأثیرگذار بر تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با توجه به تجربیات دوران دفاع مقدس [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • علاماتی، غلامرضا [دوره 19، شماره 74، 1390]

ف

ق

 • قادری، روح ا... نقدی بر مبانی نظری و عملی سیاست ضدتروریستی آمریکا [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • قادری، روح ا... سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • قنبری، ابوالفضل بررسی گـروه استـرالیا و تأثیرات آن بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 75، 1390]
 • قنبرزاده، علی ابعاد بین‏المللی حقوق امنیت ملی [دوره 19، شماره 75، 1390]

ک

 • کافی، سعید تبیین نظریه‏های قدرت هوایی در مدیریت راهبردی صحنه‌ی جنگ [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • کشوری، عبدالرحمن طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1390]

م

 • محبوبی، قربانعلی سیاست نظامی تروریسم: دفاع راهبردی، حمله تاکتیکی [دوره 19، شماره 76، 1390]
 • محمودآبادی، مائده بررسی سیاست‏ها و مواضع روسیه، گرجستان، آمریکا و ایران در جنگ روسیه و گرجستان (آگوست 2008) [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • مدنی، سید مهدی جایگاه سلاح هسته‏ای در راهبرد نظامی امنیتی عربستان سعودی [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • مردانی، محمد رضا دانش فرهنگ و رهبری؛ محور تحول مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی [دوره 19، شماره 74، 1390]
 • میرزایی، سید احمد تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‏ی دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک [دوره 19، شماره 75، 1390]

ن

 • نادری خورشیدی، علیرضا نقش سازمان‏های مردم نهاد در مهندسی اجتماع [دوره 19، شماره 73، 1389]
 • نیکوکار، غلامحسین طراحی الگوی ارزیابی عملکرد برنامه‏های راهبردی تحقیقات دفاعی سپاه (با رویکرد تحقیقات دفاعی نرم) [دوره 19، شماره 74، 1390]

و

 • ولی‏زاده، علی بررسی و تحلیل راه‏های تقویت کنوانسیون بیولوژیک [دوره 19، شماره 75، 1390]

ی

 • یزدان شناس، زکیه تعارضات نامتقارن وتحولات هنجاری جامعه‏ی بین‏المللی بعدازجنگ سرد [دوره 19، شماره 73، 1389]