نمایه نویسندگان

ا

 • احمدیان، علی‌اکبر تهدیدشناسی از منظر رهبران انقلاب اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • احمدیان، قدرت عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • احمدوند، ایمان بازخوانی رهیافت‎های تبیین‎گر تروریسم (رویکرد ترکیبی) مطالعه‎ی موردی: داعش [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • احمدوند، سلمان بازخوانی رهیافت‎های تبیین‎گر تروریسم (رویکرد ترکیبی) مطالعه‎ی موردی: داعش [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • اکبری، محسن شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • امینیان، بهادر دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]

ب

 • بیات، درویشعلی راهبرد ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • باقری، حسین تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • بشارتی، محمدرضا تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • بهرامی، زهرا عملکرد آمریکا در خلع سلاح شیمیایی سوریه [دوره 23، شماره 91، 1394]

پ

 • پیرمحمدی، سعید سیاست منع اشاعه در کابینه‎های بعد از جنگ سرد آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • پورجم، بهاره مسابقه‎ی تسلیحاتی، ثبات راهبردی و نظم منطقه‎ای خاورمیانه [دوره 23، شماره 90، 1394]

ج

 • جعفری، رضا واکاوی راهبرد نظامی در نهج‎البلاغه [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • جعفری، علی‌اکبر سیاست منع اشاعه در کابینه‎های بعد از جنگ سرد آمریکا (کلینتون، بوش و اوباما) [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • جوکار، محمدصادق چشم‌انداز تجاری‌شدن جهانی منابع‌گاز شیل و اثرات‌راهبردی بر امنیت‌ملی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 23، شماره 90، 1394]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • حیدری، منصور مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • حسینی، سید سعادت چکیده انگلیسی [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • حسینی، سید سعادت چکیده انگلیسی [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • حشمتی جدید، حمیدرضا تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • حشمتی جدید، مهدی تنگناهای ژئوپلیتیکی ترکیه و بحران سوریه [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • حکیمی ها، سعید تجارت بین‎المللی تسلیحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن [دوره 23، شماره 92، 1394]

خ

 • خواجوئی راوری، محمدحسن بررسی امکان‎سنجی ایجاد همگرایی امنیتی در حوزه‎‎ی ژئوپلیتیک خلیج فارس از منظر رئالیسم ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • خوراسگانی، اعتباریان سناریوهای امنیت‎بخشی محتواهای فرارسانه‌ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم‎قطعیت‌های آینده [دوره 23، شماره 91، 1394]

د

 • داوند، محمد ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • دلشاد تهرانی، مصطفی واکاوی راهبرد نظامی در نهج‎البلاغه [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • دوستار، محمد شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1394]

ر

 • روشن، جلال بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394]

ز

 • زمان‌زاده دربان، موسی سناریوهای امنیت‎بخشی محتواهای فرارسانه‌ای نوین و نقش حاکمیت در تعامل با عدم‎قطعیت‌های آینده [دوره 23، شماره 91، 1394]

س

 • سیاست دفاعی، فصلنامه سخن سردبیر [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • سیاست دفاعی، فصلنامه چکیده انگلیسی [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • سیاست دفاعی، فصلنامه سخن سردبیر [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • سیاست دفاعی، فصلنامه چکیده انگلیسی [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • سیدنژاد، سیدعلی نقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در ارائه‎ی الگوی سیاسی به شیعیان جهان [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • سراج، رضا نقش عوامل ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در ارائه‎ی الگوی سیاسی به شیعیان جهان [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • سلطانی، امیر بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب‎پذیری خرده‎نظام‎های اجتماعی جنگ ایران و عراق [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • سلطانی نژاد، ایوب بررسی نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب‎پذیری خرده‎نظام‎های اجتماعی جنگ ایران و عراق [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • سلیمی، حسین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛ تداوم و یا انقطاع حمایت از نظام کنونی سوریه؟ [دوره 23، شماره 89، 1393]

ش

 • شریعتی، مجتبی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران؛ تداوم و یا انقطاع حمایت از نظام کنونی سوریه؟ [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • شکوهیان راد، محمدعلی درآمدی بر مؤلفه‌های امنیت توحیدی در سند چشم‌انداز 1404 ه.ش [دوره 23، شماره 92، 1394]

ص

ط

 • طاهری، ابوالقاسم چشم‌انداز تجاری‌شدن جهانی منابع‌گاز شیل و اثرات‌راهبردی بر امنیت‌ملی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • طوسی، مهدی چشم‌انداز تجاری‌شدن جهانی منابع‌گاز شیل و اثرات‌راهبردی بر امنیت‌ملی جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 23، شماره 90، 1394]

ع

 • عباس‌پور باغابری، عباس بررسی امکان‎سنجی ایجاد همگرایی امنیتی در حوزه‎‎ی ژئوپلیتیک خلیج فارس از منظر رئالیسم ساختاری [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • عسگریان، محسن دیپلماسی اجبارآمیز: کارویژه‎ی تهدید به‎کارگیری گزینه‎‎ی نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]

غ

 • غفوری، محمود ارزیابی و تحلیل تهدیدات اسلام‎گرایی افراطی در پاکستان علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش انقلاب اسلامی [دوره 23، شماره 91، 1394]

ق

 • قاسمی، فرهاد مسابقه‎ی تسلیحاتی، ثبات راهبردی و نظم منطقه‎ای خاورمیانه [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • قربی، سید محمدجواد مداقه‎ای در منابع، ابزار، ابعاد و تهدیدات قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 90، 1394]
 • قربی، سید محمدجواد مؤلفه‏ های داخلی و خارجی تأمین‏ کننده‎ی امنیت سیاسی از منظر امام خمینی(ره) [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • قوام، سید عبدالعلی مدل تصمیم‎گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان‎های تکفیری [دوره 23، شماره 89، 1393]

ک

 • کافی، مجید نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • کرم‌رضایی، سعیده راهبرد ناتو در آسیای مرکزی و قفقاز و تأثیر آن بر امنیت منطقه‎ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • کلانتری، فتح الله کاربست سیاست دفاعی با راهبرد دفاعی و راهبرد نظامی [دوره 23، شماره 92، 1394]

گ

 • گل‌محمدی، ولی مدل تصمیم‎گیری شهودی چندوجهی و تحلیل راهبردهای سیاست خارجی ترکیه در حمایت از جریان‎های تکفیری [دوره 23، شماره 89، 1393]

م

 • محمدیان، علی بررسی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا و آثار آن بر جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 91، 1394]
 • مرادیان، محسن مؤلفه‏ها و شاخص‏های نظامی مؤثر بر روابط دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکیه [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • میرزایی، جلال بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • مظاهری، محمدمهدی نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • معین‌آبادی بیدگلی، حسین بررسی تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جانب پاکستان [دوره 23، شماره 89، 1393]
 • ملایی، اعظم نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر [دوره 23، شماره 92، 1394]

ن

 • نورمحمدی، مرتضی نقش و جایگاه شرکت‎های نظامی امنیتی خصوصی در امنیت [دوره 23، شماره 89، 1393]

ه

 • هفتانی، مهدی تجارت بین‎المللی تسلیحات در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی و استثنائات امنیتی آن [دوره 23، شماره 92، 1394]
 • هوشمند چایجانی، میلاد شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی [دوره 23، شماره 90، 1394]