نمایه نویسندگان

ا

 • احمدیان، مهدی سناریوهای فرجام جنگ یمن و پیامدهای آن بر حضور و نفوذ عربستان [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 9-36]
 • اردلان، ساریسا واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 161-190]
 • افخمی، امید بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 145-170]
 • امام جمعه زاده، سید جواد تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 49-83]
 • امام جمعه زاده، سید جواد نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 191-216]

ب

 • بدرا، محمدشتا الگوی مذاکره رصدخانه‌ای با نگاهی تحلیلی ـ انتقادی به فلسفه مذاکره و رویکردهای آن (مطالعه موردی: توافق برجام) [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 9-51]

پ

 • پناهی، بابک راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 87-124]

ت

 • ترابی، قاسم راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 171-196]

ج

 • جهانشاهی، علی راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 87-124]

چ

 • چگینی، عباس نقش هویت ملی در مقابله با تهدیدات آینده [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 145-174]

ح

 • حسین زاده، محمدصالح نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 9-46]
 • حشمتی جدید، مهدی بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 59-108]
 • حضوری، محمدجواد آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 143-173]

خ

 • خان احمدی، اسماعیل تحلیل مضمون چشم‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 175-199]
 • خدادوست، جبار رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 175-209]

ر

 • رستمی، فرزاد تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 53-85]
 • رضاپور، دانیال واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 161-190]

س

 • سالم، بهنام تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 113-141]
 • سیدتقی زاده، سیدحمید نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 191-216]

ش

 • شکوهیان‌راد، محمدعلی آینده‌شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی‌بر نظریه بازی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 143-173]
 • شمس الدینی، جواد بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 59-108]

ص

 • صلاحی، سهراب حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 75-116]

ط

 • طاهری زاده، محمد ناصر راهبرد کلان «ترامپ» در برابر نظام بین‌الملل برپایه «مکتب جکسونیسم» [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 171-196]
 • طباطبایی، سید محمد رویکرد آلمان در برابر سیاست دفاعی ـ امنیتی اتحادیه اروپا و ناتو در دوره پس از جنگ سرد [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 175-209]

ع

 • عالیشاهی، عبدالرضا ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 85-112]
 • عسگرخانی، ابومحمد بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 145-170]
 • علی اصغر، گرجی زاده نقش ساختار نظام بین‌الملل در اجرای قطعنامۀ 598 [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 191-216]
 • عین الهی معصوم، بهرام نقش و کارکرد گروه‌های پادسامانه‌ای (ضد سیستمی) در سامانۀ بازدارندگی غرب آسیا (کاربست دیدگاه غربی ـ امریکایی در تکوین نظم بومی منطقه‌ای) [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 9-48]

غ

 • غلامی، سعید دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران (باتأکیدبر فناوری موشکی) [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 125-160]

ف

 • فروزان، یونس ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه‌ها و پیامدهای امنیتی و نظامی [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 85-112]

ق

 • قاسمی، بهزاد آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: ضرورت‏ها و چالش‏ها [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 47-74]

ک

 • کاظم پور، لقمان تحلیلی بر مناسبات رژیم صهیونیستی و روسیه در بحران سوریه در پرتو معمای امنیت [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 53-85]
 • کیخایی، مهدی بررسی میزان خطرپذیری دفاعی با استفاده از سامانه جی آی اس و منطق فازی تصمیم‌گیری در پهنه جغرافیایی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 37-57]
 • کیوان حسینی، اصغر چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 117-143]

م

 • متقی، ابراهیم بررسی روابط ایران و امریکا ازمنظر مؤلفه‌های قدرت هوشمند [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 145-170]
 • محمدحسینی، عیسی تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 49-83]
 • مرادی، مریم حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 75-116]
 • مرادی افراپلی، عیسی چین و سیاست حداکثرسازی موقعیت؛ باتأکیدبر مؤلفه‌های امنیتی ـ نظامی [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 117-143]
 • میرشمسی، محمد هادی حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 109-143]
 • مشهدی، علی تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 113-141]
 • مظاهری، مسعود حاکمیت و امنیت ملی در پرتو آزادی اطلاعات [دوره 27، شماره 108، 1398، صفحه 75-116]
 • مظفری، احمد بازخوانی مدیریت راهبردی ملی ایران و عراق در دفاع مقدس از نگاه کارشناسان بین‌المللی [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 59-108]

ن

 • ناظری، امیر حقوق مادی مخترعین صنایع دفاعی (مطالعۀ تطبیقی در چین، روسیه، آمریکا و ایران) [دوره 27، شماره 105، 1397، صفحه 109-143]
 • نیاقی، امید تروریسم زیست‌محیطی: تحلیل ساختارشناختیِ انواع و مرتکبان آن [دوره 27، شماره 106، 1398، صفحه 113-141]
 • نبی زاده، بابک راهبردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران باتأکیدبر نقش عوامل ژئوپلیتیکی جهت ارتقای امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی شمال شرق کشور [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 87-124]

ه

 • هدایتی شهیدانی، مهدی واکاوی بحران امنیتی در لیبی: دلایل و پیامدها، سالهای «2019 الی 2011» [دوره 27، شماره 107، 1398، صفحه 161-190]