الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

رهیافت‌ها و الگوهای غرب به‌ویژه آمریکا برای تغییر حکومت‌های معارض و مخالف کدام است؟ آمریکا برای دستیابی به اهداف خود تاکنون چه الگوها و راهبردهایی را اتخاذ کرده است؟ ارزیابی استراتژیست‌های آمریکایی و کانون‌های تفکر و تصمیم‌ساز در مورد این الگوها و راهبردهای مختلف چیست؟ الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ پاسخ این سؤالات توسط صاحب‌نظران سیاسی، روابط بین‌الملل و کارشناسان دفاعی – امنیتی متفاوت داده شده و الگوهای مقابله با ایران و شیوه‌ها و سناریوهای اعمال تهدید توسط غرب به‌ویژه آمریکایی‌ها، متفاوت طبقه‌بندی شده است. در این نوشتار، پس از بررسی و پاسخ مختصر به سؤالات مطرح شده فوق الذکر، با تأکید بر الگو و رهیافت جنگ نرم، سه الگو و رهیافت‌های استحاله‌ی فرهنگی (مدل اندلسی)، تغییر شکل و استحاله‌ی رسمی (مدل‌هانتینگتونی) و الگوی انقلاب رنگی (مدل جین شارپی) به‌عنوان الگوها و رهیافت‌های جنگ نرم مورد بررسی قرار و به این نتیجه‌گیری رسید که هر سه الگوی مذکور به‌عنوان رهیافت‌های جنگ نرم مورد توجه و تأکید آمریکا و غرب در تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

نویسنده [English]

  • mohamadbagher zolghadr
چکیده [English]

s

کلیدواژه‌ها [English]

  • s