بررسی تأثیر قطعنامه‏ ی 1929بر توان اقتصادی ایران

نویسندگان

چکیده

در شرایطی که اعلامیه تهران مبنی بر تبادل سوخت هسته ای با میانجیگری ترکیه و برزیل، بین ایران، برزیل و ترکیه  به امضاء رسید و همگان گمان می کردند که شاهد دور جدیدی از همکاری ها در پرونده هسته‏ای ایران خواهند بود، ولی بلافاصله و به فاصله‏ی چند روز بعد از اعلامیه‏ی تهران قطعنامه‏ی تحریمی شورای امنیت یعنی قطعنامه‏ی 1929 در ارتباط با فعالیت‏های هسته‏ای ایران به تصویب رسید. این قطعنامه تحریم‏های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داد که در نوع خود بعد از وقوع انقلاب اسلامی بی نظیر بود و به نظر می رسد توان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی ایران را به نوعی تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قطعنامه‏ی 1929 بر اقتصاد ایران در دو حوز‏ه‏ی خرد و کلان است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که بعد اقتصادی قطعنامه‏ی 1929 آشکارتر از سایر ابعاد آن یعنی پارامترهای نظامی، اجتماعی و سیاسی می‏باشد. به عبارتی این قطعنامه باعث تحلیل توان اقتصادی ایران در دو حوزه‏ی خرد و کلان می‏گردد.

کلیدواژه‌ها