انقلاب در تکنولوژی نظامی

نویسنده

چکیده

تکنولوژی بخش اعظم دستور کار(مطالعات) استراتژیک معاصر را تعیین کرده و زبانی که استراتژی با آن مورد مباحثه قرار می گیرد، را به وجود می آورد. مفاهیم گسترده و سیاسی تری نظیر جنگ، بحران، اتحاد، تروریسم، قدرت و امنیت، عمدتاً توسط تکنولوژی رایج زمان شکل می گیرند. مثلاً مشکل امنیت نظامی انگلیس در سالهای قبل از شکل گیری نیروی هوایی این کشور را با بعد از آن و یا توان ایالات متحده آمریکا در سالهای قبل از به کارگیری موشکهای بالستیک(قاره پیما ????) و بعد از آن را با هم مقایسه کنید. موضوعاتی که مستقیماً به استراتژی مربوط می شوند نظیر دفاع، بازدارندگی، انهدام قطعی متقابل،2مسابقات تسلیحات و خلع سلاح اساساً متأثر از تکنولوژی اند. انبوه کلمات و علامات اختصاری که مباحث استراتژی را تغذیه نموده اند نظیر و غیره همگی بیانگر تکنولوژی نظامی اند.

کلیدواژه‌ها