دانش فرهنگ و رهبری؛ محور تحول مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی

نویسنده

.........................................

چکیده

مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی از آن جهت که با جریان‌های اجتماعی فعال در دانشگاه‌ها مواجه هستند، لازم است در حوزه رهبری و هدایت جریان‌ها، قابلیت و توانمندی قابل توجهی داشته باشند. این امر جز با ارتقای سطح دانش فرهنگ در ساختار رهبری مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی حاصل نمی‏گردد. در این راستا با استفاده از مدل کوئین و همکاران، وظایف، نقش‏ها و مهارت‏های مدیریتی مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی با رویکرد روابط انسانی، مورد مطالعه قرار گرفت. براساس یافته‎های پژوهش؛ مهم‏ترین اجزای دانش فرهنگ رهبری مورد نیاز مدیران فرهنگی بسیج دانشجویی به ترتیب اولویت، برنامه‏ریزی فرهنگی، شناخت فرصت‏ها و تهدیدهای فرهنگی، تغییرات و تحول فرهنگی، نیازسنجی فرهنگی، شناخت سطوح و لایه‏های فرهنگ، آشنایی با حوزه‏ها و عناصر فرهنگ، جریان‏شناسی فرهنگی، ویژگی‏های رهبری، نقش رهبری در ساختن فرهنگ، مفاهیم و تعاریف فرهنگ و ویژگی‏های رهبری تحول‏آفرینی، تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها