اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 226
تعداد پذیرش 15
تعداد عدم پذیرش 142

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 31
تعداد شماره‌ها 107
تعداد مقالات 751
تعداد مشاهده مقاله 338747
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 228678
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان پذیرش 582 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 28 روز
درصد پذیرش 7 %