داوران


ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

1

غلامحسین

ابراهیمی یزدی

استادیار

2

علی اکبر

احمدیان

استادیار

3

حسین

اکبری

استادیار

4

همایون

الهی

دانشیار

5

محمد

امیر نوحی

استادیار

6

ابوالفضل

امیری

استادیار

7

بهادر

امینیان

دانشیار

8

محمد جعفر

آجورلو

دانشیار

9

محمدرضا

آهنی

دانشیار

10

محمدباقر

بابایی طلاتپه

دانشیار

11

کاظم

بارانی

استادیار

12

محمد علی

بارانی

استادیار

13

احمد

باصری

دانشیار

14

حسین

باقری

دانشیار

15

صادق

بجانی

استادیار

16

محمدعلی

برزنونی

استادیار

17

مهدی

بزرگ زاده

داستادیار

18

محمدرضا

بشارتی

استادیار

19

حسن

بلوغ زاده

استادیار

20

حسن

بیات

استادیار

21

محمد

بیگلری

استادیار

22

محمود

پاکیزه

استادیار

23

هادی مراد

پیری

دانشیار

24

علی

جمالی

استادیار

25

محمدحسین

جمشیدی

استادیار

26

رضا

جنیدی

استادیار

27

عباس

چگینی

استادیار

28

خسرو

حسنلو

استادیار

29

قاسم

حسنی

استادیار

30

حسین

حسینی

دانشیار

31

سید مهدی

حسینی

استادیار

32

مهدی

حشمتی جدید

استادیار

33

اسماعیل

خان احمدی

استادیار

34

محمد رضا

خراشادی زاده

دانشیار

35

حسین

دری

استادیار

36

حسین

دهقان

استاد

37

سید جلال

دهقانی

استاد

38

محمد حسین

رجبی دوانی

دانشیار

39

مسعود

رضایی

استادیار

40

محمد

رضوان نسب

استادیار

41

حسین

روزبه

استادیار

42

ساسان

زارع

استادیار

43

احمد

زارعان

استادیار

44

مهدی

زروندی

استادیار

45

محمد

زهدی

استادیار

46

محمدجواد

سبحانی‌فر

دانشیار

47

رضا

سراج

داستادیار

48

عباسعلی

سلمانی

دانشیار

49

الله مراد

سیف

دانشیار

50

مجتبی

شربتی

استادیار

51

محمدرضا

شعبانی اصل

دانشیار

52

محمد

شعبانی فرد

استادیار

53

سید محمودرضا

شمس دولت آبادی

استادیار

54

سید یحیی

صفوی

استاد

55

سید یحی

صفوی

استاد

56

محمد علی

عابدی پور

دانشیار

57

محمدرضا

عرب بافرانی

استادیار

58

غلامرضا

علاماتی

استادیار

59

حسین

علایی

استاد

60

محمد

غلامپور

استادیار

61

علی

فاطمی نسب

استادیار

62

محمد

قاسمی

استادیار

63

سید حمید رضا

قریشی

استادیار

64

سید ابراهیم

قلی زاده

دانشیار

65

محمد حسین

قنبری جهرمی

دانشیار

66

سعید

کافی

استادیار

67

اسماعیل

کاووسی

استاد

68

جهانگیر

کرمی

دانشیار

69

سید محمد

کسائیان

استادیار

70

عبدالرحمن

کشوری

استادیار

71

محمد

مبینی

دانشیار

72

ابراهیم

متقی

استاد

73

سید کمال الدین

محمد رفیعی

دانشیار

74

حجت اله

مرادی

دانشیار

75

مصطفی

مردانیان

استادیار

76

حسین

مهرابی

استادیار

77

ابراهیم

نجفی

استادیار

78

علیرضا

نصر اصفهانی

استادیار

79

مهدی

نطاق‌پور

استادیار

80

قدیر

نظامی پور

استادیار

81

فضل اله

نوذری

استادیار

82

ناصر

وارثی

مربی

83

محمد

یزدان پناه

استادیار

84

محمود

آرا

مربی

85

عبدالمهدی

عسکری

مربی

86

محمد علی

عمادی

مربی

87

محمد

چایساز

مربی