راهنمای نویسندگان

به نام خدا

راهنمای نگارش و ارسال مقاله به فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست دفاعی

فایل‌های الزامی که ابتدا باید توسط نویسنده تهیه و بارگذاری شود به شرح زیر می‌باشد:

1- فایل اصل مقاله با فرمت Word 2010

"نکته: در هنگام بارگذاری توجه فرمایید ابتدا مقاله توسط نرم‌افزار ویراستیار چک شده باشد و از لحاظ نکات نگارشی مطابق مقالات علمی و همچنین از لحاظ قالب‌دهی مطابق با فرمت و قالب نشریه تهیه و تنظیم شده باشد. (جهت دانلود فایل تمپلیت نشریه مطابق با فرمت مقالات کلیک نمایید"

2- فرم تعهدنامه (جهت دانلود فرم خام تعهدنامه کلیک نمایید)

3- فرم تعارض منافع نویسندگان (جهت دانلود فرم خام تعارض منافع کلیک نمایید)

4- فرم مشخصات نویسندگان (جهت دانلود فرم خام مشخصات نویسندگان کلیک نمایید) نکته: لطفا تمامی موارد مشخص شده در فرم پر شود.

5- ارسال گزارش سامانه مشابهت‌یاب متون سمیم نور و یا سامانه همانندجو ایرانداک (جهت دانلود راهنمای تهیه و ارسال نتیجه همانندجویی کلیک نمایید)

با توجه به دسترسی ازاد به مقالات نشریه از پذیرش مقالات دارای اطلاعات محرمانه معذوریم.

نویسندگان محترم، برای جلوگیری از تأخیر در بررسی مقالات ارسالی نکات زیر را با دقت مد نظر قرار دهید:

1) پیشگیری از سرقت و تقلب علمی: لطفا قبل از ارسال مقاله دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و  مصادیق تخلفات پژوهشی  را مطالعه نمائید.

2) قلمرو موضوعی نشریه سیاست دفاعی: مطالعات دفاعی امنیتی  راهبردهای دفاعی  و راهبردهای امنیت ،برنامه ریزی راهبردی دفاعی ،انتشار مقالات درس آموخته های مطالعات  دفاعی ،نیازسنجی دانشی در حوزه دفاع و امنیت ،معماری سیاست کذاری دفاعی،درختواره و نقشه دفاعی و امنیتی ،توسعه فرهنگ دانشی دفاع ملی،مستندسازی تجربیات،هوشمندی سازی سازمان های دفاعی ،تعمیق تفکر و پژوهش های دفاعی،یادگیری دفاعی ،اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی در حوزه دفاع و امنیت ملی ،کمک به  مراکز دانشی و اندیشکده‌ها

3) ویژگی‌های مقالات ارسالی: مقاله‌های ارسالی نباید در نشریه ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند و باید دارای یکی از ویژگی‌های زیر باشند:

 • مقاله تحقیقی با اصالت (Original research paper): تحقیقاتی که حاوی مطالب بدیع در زمینه های علمی و تخصصی است و با نقد و بررسی در موضوعات مدیریت دانش، به طرح نظرهای جدیدی پرداخته و به نتایج تازه یی دست یافته باشند.
 • مقاله مطالعه موردی (Case study paper): تحقیقاتی که به صورت پیمایشی و با هدف  ارائه کاربرد یک تکنیک علمی در یک مورد یا سازمان خاص در موضوعات مدیریت دانش انجام شده است.
 • مقاله مروری (Review paper): تحقیقاتی که با هدف دسته بندی و فراتحلیل تحقیقات نوین و آثار برجسته ی علمی در موضوعات مدیریت دانش انجام شده است.

4) نویسنده یا نویسندگان: پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نخواهد بود و در بین نویسندگان مقالات ارسالی حتماً باید یک نویسنده با مرتبه دانشگاهی (استادیار، دانشیار یا استاد) وجود داشته باشد.

5) بازنگری کلی و جزئی: در هنگام اعمال بازنگری کلی یا جزئی خواسته شده توسط داوران فایل اصلاح شده مقاله به همراه پاسخنامه گزارش اصلاحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور از طرف نویسنده مسئول ارسال گردد.

6) ویرایش مطالب: فصلنامه حق رد، انتشار و/یا ویرایش مطالب مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.

7) درج قدردانی: نویسنده/نویسندگان از حامی مالی یا معنوی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش(در صورت وجود) که در نگارش مقاله از آن بهره برده‌اند ملزم به درج قدردانی در انتهای مقاله می باشند.

 8) شیوه نگارش مقالات: شیوه نگارش مقالات به شرح زیر است: 

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.

 

با سپاس فراوان از تلاش پرارزش علمی شما پژوهشگران ارجمند؛ خواهشمند است، هنگام نگارش و ارسال مقالات پژوهشی خود به موارد زیر توجه فرمایید.

الف: مقررات پذیرش (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

(1)  مقاله ارسالی دستاورد یک یا چند پژوهش دانشی نویسنده یا نویسندگان بوده و مستندات آن برآمده از منابع معتبر باشد.

(2)  مقاله ارسالی در حوزه تخصصی فصلنامه شامل موضوع دفاع (نظامی و غیرنظامی) موضوع امنیت (ملی و بین‌المللی) و موضوعات همگرا شده دفاعی- امنیتی باشد.

(3)  مقاله ارسالی در سطوح راهبردی و عملیاتی باشد.

(4)  نظر به اینکه مقالاتی که چاپ می‌شوند در سایت‌ها به‌صورت نمایه ارائه می‌شوند مقاله ارسالی باید از استاندارد لازم یک مقاله علمی- پژوهشی برخوردار بوده و شرایط پایگاه‌های استنادی که در این دستورالعمل آمده را داشته باشد.

ب: شیوه نگارش (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

مقاله علمی- پژوهشی باید گویا، نوآورانه و روان همراه با پاسداشت زبان فارسی باشد. همچنین بدون هیچ‌گونه غلط املایی نگارش شده و قواعد ویراستاری آن رعایت شود. در ادامه ویژگی‌های‌‎ هر بخش‌ و بایسته‌های (الزامات) نگارش مقاله علمی-پژوهشی آورده شده است.

1-   ویژگی‌های نگارش بخش‌های مقاله:

(1)  صفحه نخست: به ترتیب شامل عنوان مقاله، نام مؤلف یا مؤلفین، چکیده، واژگان کلیدی و بدون پاورقی واژگان لاتین است.(در پاورقی عناوین و رتبه نویسندگان همراه با رایانامه ایشان آورده می‌شود.)

(2)  عنوان مقاله: گویا، مرتبط با مطلب / کوتاه و فشرده/ بدون واژگان لاتین و فرمول نویسی/ بدون واژگان اختصاری و نامأنوس، با تیتر 1 B Zar 11 Bold باشد.

(3)  چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 300 کلمه (حداکثر 8 سطر) بدون استفاده از جدول، شکل و منابع تنظیم شود.

(4)  کلید واژگان: (3 تا 5 واژه) واژه‌های کلیدی به نحوی تعیین شود که بتوان از آن‌ها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده نمود. /متن چکیده و کلیدواژگان B Lotus 10 Italic

(5)  پاورقی چکیده: درج مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده به همراه رایانامه (پست الکترونیک) (E-Mail) به ترتیب میزان سهم‌شان در تدوین مقاله در پاورقی صفحه چکیده مرسوم است.

(6)  مقدمه یا پیش نوشتار: دربرگیرنده؛ بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤال یا فرضیه، روش تحقیق، پیشینه موضوع پژوهش و قلمرو پژوهش همچنین مشخص کردن محدوده زمانی موردبررسی است.

(7)  مبانی نظری پژوهش (داده‌های پژوهش): هدف این بخش شناسایی فضای پژوهش و برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع موردتحقیق می‌باشد. این موارد شامل؛ تعریف واژگان، تعریف واژه ویژه‌گان (اصطلاحات) معرفی علائم، ارائه دسته‌بندی‌ها، معرفی نظر اشخاص و دیدگاه‌ها و مکاتب معرفی نماد و نمایه‌ها (مدل و الگو) دیگران و... است.

(8)  پردازش داده‌ها (تجزیه‌وتحلیل) و یافته‌های پژوهش: در این بخش ابتدا به‌صورت بسیار کوتاه روشگان (متدولوژی) پردازش داده‌ها توضیح داده می‌شود. سپس با روش یادشده به پردازش داده‌ها (روابط و نوع تأثیر آن‌ها بر یکدیگر) به یافته‌های اولیه پژوهش خواهیم رسید.

(9)  درج قدردانی: نویسنده/نویسندگان از حامی مالی یا معنوی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش(در صورت وجود) که در نگارش مقاله از آن بهره برده‌اند ملزم به درج قدردانی در انتهای مقاله می باشند.

(10)  پیامد و دستاوردهای پژوهش (نتیجه‌گیری): در این بخش با توسعه، ترکیب، تقاطع و تعمیم‌یافته‌ها به اصول و روابط (فرمول‌ها) نگره (نظریه یا تئوری) نماد و نمایه (مدل و الگو) رهیافت‌ها (راهبرد، طرح، برنامه و...) نوین دست می‌یابیم. (در اینجا مجاز به ارائه پیشنهاد یافته‌های جدید خود و یا رد نتیجه سایر پژوهش‌ها خواهیم بود.)

(11) فهرست منابع:

راهنمای نحوه‌ی مرجع‌نویسی: (جهت دریافت فایل راهنمای کامل مرجع‌دهی کلیک نمایید)
 
* ارجاعات داخل متن:
 • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتماً فارسی باشد.
 • مرجع در متن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
 • مرجع در متن با نام مجله: (در صورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.
* منابع و مآخذ در انتهای مقاله:
 • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
 • مرجع ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
 • مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان، نام مجله (برجسته)، شماره مسلسل، زمان نشر، از صفحه ... تا صفحه ...
 • مرجع پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
 • مرجع منابع اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت.
نکته مهم: در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ­ترتیب حروف الفبای فارسی سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

جهت دریافت فایل راهنمای کامل مرجع‌نویسی (رفرنس‌دهی) کلیک نمایید.

روایی یک مقاله علمی-پژوهشی به مستندات معتبر آن است و منابع ارزش بالایی دارند. ازاین‌رو، نخست منابع فارسی سپس منابع لاتین و در ادامه فهرست سایت‌های اینترنتی آورده شود.

نکته مهم: تنها منابع و مآخذ استفاده شده در متن، در فهرست پایانی مقاله آورده شوند. 

(12) چکیده انگلیسی:

برگردان (ترجمه) چکیده فارسی به زبان انگلیسی (حداکثر در 300 کلمه) می‌باشد. همچنین کلیدواژه‌های انگلیسی مشابه چکیده‌نویسی فارسی 3 تا 5 واژه است.

2-   بایسته‌ها و الزامات نگارش مقاله علمی -پژوهشی:

در نگارش مقاله علمی-پژوهشی به بایسته‌های (الزامات) زیرین توجه فرمایید.

(1)  اندازه و نوع قلم بخش‌های مقاله: در قطع یکسان حداکثر در 20 صفحه A4 ‌(6000 کلمه) فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر و با فاصله دو سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود. در محیط Microsoft Word 2003-2007 یا ویرایش‌های بالاتر و قلم B Lotus و فونت 12 و متن انگلیسی با 10 Calibri و برای متن‌های عربی با قلم B Badr 12 آماده و ارسال گردد.

(2)  سرلوحه‌های درون‌متن (تیترها): تیترهای اول، دوم و سوم به ترتیب با فونت‌های مشخص‌شده (B Zar Bold و اندازه‌های 9، 10 و 11) باشد.

(3)  شکل‌ها، عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها: همه شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه «شکل» و همه جداول با واژه «جدول» و همه عکس‌ها با واژه «تصویر» نام‌گذاری و شماره‌گذاری شوند. عنوان شکل‎ نمودارها و تصاویر در زیر آن‌ها و جداول‌ در بالای آن درج شود. برای درج عنوان هر شکل و یا جدول‌، پس از کلمه شکل و یا جدول‌ و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس‎ها باید به‌وضوح ‌با فرمت JPG یا DPI 300 و با کیفیت بالا در مقاله آورده شوند. شکل‌ها و جدول‌ها باید هرکدام جداگانه دارای شماره‌های متوالی باشند و بدون نیاز به مراجعه به توضیحات متن گویا باشند.

(4)  واژه‌ها، واژه ویژه‌ها (اصطلاحات) و نام‌های لاتین: تا حد امکان متن فارسی از هر واژه بیگانه پالایش شود و این واژگان و نام‌ها به‌صورت فارسی در متن آورده شوند. لیکن برای تلفظ درست حتماً در پای نوشت (پاورقی) همان صفحه واژه لاتین آن نوشته شود. از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و ابلاغ‌شده فارسی دارد، پرهیز شود.

(5)  عبارات رایج و مصطلح: به‌طور کامل و درست آورده شود.

- عبارات (صلی‌الله علیه وآله)، (علیه‌السلام) به‌طور کامل ذکر شود

-ادامه عنوان امام خمینی (رحمه‌الله علیه)، به‌طور کامل ذکر شود.

- ادامه عنوان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به‌طور کامل ذکر شود.

- به‌جای «اسرائیل» عبارت «رژیم صهیونیستی» بکار گیری شود.

- عبارت «جمهوری اسلامی ایران» کامل نوشته شود.

پ: روش ارسال و مراحل پذیرش (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

(1) مقاله‌ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه journals.ihu.ac.irدریافت می‌شود و به مقاله‌های ارسال‌شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(2)  از قرار دادن مشخصات نویسنده و یا نویسندگان در فایل WORD مقاله ارسالی از طریق سامانه خودداری و فقط در هنگام ثبت‌نام در سامانه موارد خواسته‌شده را در سامانه به‌طور کامل تکمیل شود/ در فایل pdf ارسالی مجاز به درج مشخصات نویسنده و یا نویسندگان می‌باشید.

(3)  تکمیل فرم تعهد اصالت مقاله.

{ تذکر: بعد از تکمیل و امضا فرم اسکن و به‌عنوان فایل مکمل از طریق سامانه نشریه ارسال شود.}

(4)  پس از مطالعه و پذیرفتن ضوابط چنانچه مقاله شما حائز شرایط است وارد مراحل ثبت‌نام و بارگذاری مقاله برای ارسال به دفتر فصلنامه شوید.

ت: موارد حقوقی و تعهدات (مقاله‌های علمی-پژوهشی)

(1)  تمامی حقوق این فصلنامه برای مرکز مطالعات راهبردی دفاع و امنیت ملی دانشگاه امام حسین (ع) می‌باشد.

(2)  فصلنامه در پذیرش و یا چاپ مقالات دارای اختیار کامل بوده و در صورت عدم پذیرش و یا چاپ مقاله الزام به پاسخ ندارد. (دریافت و پذیرش مقاله از سوی مجله الزاماً به معنای قبول قطعی آن برای چاپ نیست)

(3)  فصلنامه در ویرایش، ویراستاری، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های پذیرش‌شده آزاد است. ضمن اینکه حق ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد، از بازگرداندن مقاله ویرایش شده معذور است.

(4)  اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

(5)  نسخه چاپی محدود می‌باشد لذا پس از چاپ مقاله تنها یک نسخه‌ از نشریه حاوی مقاله موردنظر به نویسنده مسئول تعلق می‌گیرد.

(6)  مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسنده‌ی مسئول است و چاپ مقاله به معنی تأیید همه مطالب آن نیست.

(7)  فرصت اعلام انصراف تا قبل از پاسخ داوری مقاله است در غیر این صورت نویسنده ملزم به پرداخت خسارت همراه یا درج امتیاز منفی در پذیرش مقالات بعدی است.

(8)  نویسنده متعهد می‌شود مقاله ارسالی هم‌زمان به نشریات دیگر و یا همایش‌ها ارائه نشده باشد.

(9)  روگرفت و نقل مطالب درج شده در این فصلنامه تنها با نگارش نشانی دقیق آن در فصلنامه مجاز می‌باشد.

ث: سخن پایانی

مقالاتی که بیشترین ارجاع دهی را از شمارگان پیشین این فصلنامه و نشریات دیگر دانشگاه جامع امام حسین (علیه اسلام) داشته باشند از امتیاز بیشتری در پذیرش و چاپ مقاله برخوردار خواهند بود.

 
تنظیمات صفحه، حواشی و فواصل:
Margins
Top= 6 cm Bottom= 5.8 cm
Left= 4.5 cm Right= 4.5 cm
Paper A4
Width= 21 cm Height= 29.7 cm
Layout
Header= 2.3 cm Footer= 0
 
 
در پاورقی:
* مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود.
** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و تلفن نویسنده مسئول.
*** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور.
 
چکیده
در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎طور کوتاه اشاره شود.  چکیده در مقاله‎، کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. 
 
کلید واژه‌ها: حداقل 3 و حداکثر 5 واژه که با نقطه کاما (؛) از هم جدا شود
 
مقدمه 
برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2010 (MS-Word 2010) در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود.
متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی  تهیه شود.  عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگی نیم سانتی‌متر (0/5 cm) خواهد بود.
 
ترتیب عنوان‌های مقاله (بسیار مهم)
ترتیب عنوان‌های مقاله به‌طور دقیق شامل موارد زیر می‌باشد: 
1. چکیده (حداکثر سه چهارم صفحه)
2. مقدمه و بیان مساله (حداکثر دو صفحه). در مقدمه و بیان مسئله به اهداف و ضرورت های پژوهش اشاره شود (  بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام میشود؟)، همچنین در انتها نیز سؤال کلی  یا فرضیه اصلی تحقیق مطرح شود.
3. مبانی نظری حداکثر چهار صفحه
4. پیشینه پژوهش حداکثر سه صفحه
5. روش‌شناسی تحقیق
6. سوالات یا فرضیه‌های تحقیق
7. یافته‌ها: (یافته ها به ترتیب پاسخ به سوالات یا نتایج  فرضیه ها تنظیم شود)
8. نتیجه‌گیری و پیشنهادها: (نتیجه تحقیق باید در این قسمت ذکر شود لذا فقط به جمع بندی نباید اکتفا نمود. پیشنهاد‌ها نیز بر اساس یافته‌های تحقیق ارائه شود)
9. درج قدردانی: نویسنده/نویسندگان از حامی مالی یا معنوی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) که در نگارش مقاله از آن بهره برده‌اند ملزم به درج قدردانی در انتهای مقاله می باشند.
10. منابع
 
حداکثر تعداد صفحات مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.
 
واژه‌های خارجی وتخصصی در متن فارسی
معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و واژگان تخصصی فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود.
 
زیرنویس‌ها
در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‌صورت راست‌چین  و زیرنویس­‌‌های لاتین به‌صورت چپ‌چین  نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره، یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.
 
نمودارها
هر نمودار باید شماره و عنوان داشته باشد که به‎صورت وسط­چین در زیر آن  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها در داخل متن و در جایی درج شوند که به آن‌ها ارجاع می‌شود، هم­چنین نمودارها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.
 
جدول‌ها
هر جدول باید شماره و عنوان داشته باشد که در وسط جدول  تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آن‌ها اشاره شده، در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین  و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست­چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول  و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ­چین  تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و ما بعد آن قرار گیرد. جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است.

 

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی
عنوان قلم (فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Titr 12 پررنگ
نام و نام خانوادگی B Nazanin 9 پررنگ
آدرس پست الکترونیکی نویسندگان Times New Roman 9 پررنگ
عنوان بخش‌­ها B Zar 14 پررنگ
عنوان زیر بخش‌­ها B Zar 13 پررنگ
متن چکیده B Lotus 9/5 نازک
کلید واژه‌ها B Lotus 10 پررنگ
متن کلیدواژه‌ها B Lotus 10 نازک
عنوان انگلیسی Times New Roman 14 پررنگ
نام و نام خانوادگی انگلیسی Times New Roman 11 نازک
متن چکیده انگلیسی Times New Roman 11 نازک
واژه­‌های کلیدی انگلیسی Times New Roman 11 نازک
متن اصلی B Zar 12 نازک
زیر نویس فارسی B Zar 10 نازک
زیر نویس لاتین Times New Roman 9 نازک
عنوان جدول‌ها و نمودارها B Zar 10 پررنگ
عنوان ستون­‌های جدول‌ها B Zar 10 پررنگ
متون فارسی درون جدول‌ها B Lotus 10 نازک
متون لاتین درون جدول‌ها Times New Roman 9 نازک
مراجع فارسی B Lotus 10 نازک
مراجع لاتین Times New Roman 9 نازک

 

نکات مهم درباره شکل‌ها:

1- شکل‌ها به‌ترتیب صعودی از شماره 1 شروع شوند ( شکل1، شکل 2 و...).

2- زیرنویس شکل‌ها شامل توضیح مختصری می‌باشد که درج آن زیر شکل الزامیست.

3- حتما به شکل، داخل متن (در صفحه مربوطه و ترجیحاً بعد از پاراگراف مربوطه) ارجاع داده شود.

4- توجه نمایید بعداز قسمت نتیجه‌گیری شکل یا جدولی درکار نباشد.

نکات مهم درباره جدول‌ها:

1- جداول به‌ترتیب صعودی از شماره 1 شروع شوند ( جدول 1، جدول 2 و ...).

2- بالانویس جدول‌ها شامل توضیح مختصری می‌باشد که درج آن بالای جدول الزامیست.

3- حتما به جدول، داخل متن (در صفحه مربوطه و ترجیحاً بعد از پاراگراف مربوطه) ارجاع داده شود.

4- توجه نمایید بعداز قسمت نتیجه‌گیری شکل یا جدولی درکار نباشد.

فرمول‌ها و روابط ریاضی:
 برای نمایش روابط و فرمول­‌های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول‌­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند، فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول‌­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه در داخل پرانتز قرار گیرد. 
 
نحوه ارجاع‌دهی و تهیه فهرست منابع:
نحوه‌ی مرجع‌نویسی به‌صورت ذیل است: (جهت دریافت فایل راهنمای مرجع‌دهی کلیک نمایید)
ارجاعات داخل متن:
 • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتماً فارسی باشد.
 • مرجع در متن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
 • مرجع در متن با نام مجله: (در صورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.
نحوه‌ی تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:
 • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
 • مرجع ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
 • مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان، نام مجله (برجسته)، شماره مسلسل، زمان نشر، از صفحه ... تا صفحه ...
 • مرجع پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
 • مرجع منابع اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت.
 
در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ­ترتیب حروف الفبای فارسی سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 
 
 چکیده انگلیسی:
چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و  از سمت چپ کاغذ، با کناره‌­های ردیف شده
(Justify Low) نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد.
 
 
واژه‌های کلیدی: از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی واژه‌های کلیدی فارسی  باشند.
 
شیوه ارجاع دهی:
مشخصات منابع مورد استفاده به شرح ذیل آورده شود:
الف) کتاب:
-   نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، نام کتاب(با فونت درشت)، و نام خانوادگی مترجم (اگر کتاب ترجمه شده است)، محل نشر:نام ناشر.
-   ترتیب منابع طبق حروف الفبا باشد که البته لازم است قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در صورت استفاده در مقاله در ابتدای منابع با ذکر نام کتاب، نام مترجم،سال نشر، محل نشر و  انتشارات ذکر شود.
ب) نشریه ها و مجله ها:
-   مقاله نشریه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (اگر مقاله ترجمه شده است)،نام مجله یا نشریه (با فونت درشت)، شماره مجله یا نشریه، دوره یا سال، صفحه یا صفحات مورد استناد.
-   مقاله همایش: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ برگزاری روز/ ماه/ سال)، عنوان مقاله، عنوان همایش(با فونت درشت).
-   مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ نشر روز/ ماه/ سال)، عنوان مقاله، عنوان روزنامه(با فونت درشت).
ج) رساله و پایان‌نامه:
-   نام خانوادگی و نام دانشجو، (سال نشر)، عنوان پایان نامه(با فونت درشت)، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه یا مرکز علمی، مقطع و رشته تحصیلی.
د) سایت‌های اینترنتی:
-   عنوان فرد، سازمان و یا سایت،( تاریخ نشر روز/ ماه/ سال)، عنوان مطلب(با فونت درشت)، قابلیت دسترسی درآدرس اینترنتی:آدرس سایت.
 

نکات نگارشی:

1- رعایت تمامی نیم‌فاصله‌ها در متن مقاله الزامیست (در صورت نیاز و تمایل از نرم‌افزار ویراستیار استفاده نمایید).

2- از نظر قواعد دستوری زبان تمامی جملات و پاراگراف‌ها باید به‌صورت مجهول، تنظیم شوند. (جهت درک بهتر موضوع به مثال زیر دقت نمایید)

مثال:

در این مقاله به بررسی موضوعات به‌طور دقیق می‌پردازیم= غلط

در این مقاله به بررسی موضوعات به‌طور دقیق پرداخته شده است= صحیح

3- تمامی اعداد داخل متن و جداول (به غیر از روابط و فرمول‌ها) به فارسی نوشته شود.

4- تمامی اعداد اعشاری به‌صورت صحیح نوشته شود. (به عنوان مثال 0/5 یا 1/5)

فایل تمپلیت نشریه در قالب فایل word در لینک زیر موجود است، پیشنهاد می‌شود جهت افزایش کیفیت نگارش و تنظیم مقاله مطابق با فرمت و قالب نشریه از این فایل استفاده نمایید.

تمپلیت نشریه

 

***