اهداف و چشم انداز

با توجه به وسعت حوزه های مورد مطالعه، این نشریه طیف وسیعی از مخاطبان را در زمینه های دفاعی و امنیتی را در بر می گیرد و تلاش می کند منبع موثقی برای مراجعه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند باشد. از آنجاکه مطالعه موردی و تخصصی کشورها و تمرکز بر جزئیات قابل بررسی در حوزه های دفاعی  در مورد آنها از اهداف اصلی انتشار این فصلنامه می باشد، شناخت و همکاری با اساتید و پژوهشگران آشنا به محیط دفاعی پیرامونی و کشورهای مختلف از اهم اولویت های فصلنامه خواهد بود. لذا مخاطبان آن قادر خواهند بود بخشی از نیاز پژوهشی خود را از این طریق و با استفاده از دیدگاه های تخصصی در حوزه مطالعات تامین نمایند.

    در این راستا، مقالات مورد بررسی از طریق اساتید متخصص هر حوزه از طریق سامانه الکترونیکی سایت نشریه جمع آوری شده و به همراه فرم ارزیابی مقالات برای داوران محترم ارسال می گردد.

عبارتند از:

 • تبیین چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفة سیاست گذاری دفاعی ؛
 • تدوین الگوهای سیاست دفاعی هماهنگ با الگوی ایران مقتدر مبتنی بر رهنمود های فرماندهی کل قوا،  در افق چشم‌انداز، نقشة جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛
 • تحول و بهبود درتبیین  شاخص های  نوین دفاعی امنیتی ؛
 • نشر و عرضة دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های  دفاعی  امنیتی در حوزة دانشی  دفاع  سیاست گذاری دافاعی  و ارزیابی نتایج به‌‌کارگیری آن‌ها؛
 • کمک به تبادل و ارتقاء دانش دفاع  و امنیت  در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی.

گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های علمی و پژوهشی در زمینه­‌های زیر:

 1. مطالعات دفاعی امنیتی  
 2. راهبردهای دفاعی  و راهبردهای امنیت ،
 3. برنامه ریزی راهبردی دفاعی ،
 4. انتشار مقالات درس آموخته های مطالعات  دفاعی ،
 5. نیازسنجی دانشی در حوزه دفاع و امنیت ،
 6. معماری سیاست کذاری دفاعی،
 7. درختواره و نقشه دفاعی و امنیتی ،
 8. توسعه فرهنگ دانشی دفاع ملی،
 9. مستندسازی تجربیات،
 10. هوشمندی سازی سازمان های دفاعی ،
 11. تعمیق تفکر و پژوهش های دفاعی،
 12. یادگیری دفاعی ،
 13. اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی در حوزه دفاع و امنیت ملی ،
 14. کمک به  مراکز دانشی و اندیشکده‌ها