بازشناسی حقوق امنیت ملی (بنیانی نو و ناشناخته برای معماری امنیت ملی)

نویسنده

بازنشسته

چکیده

حقوق امنیت ملی شاخه‏ای از علم حقوق است که اخیراً در محافل علمی و مراکز سیاسی خارج از کشور مورد توجه فراوان قرار گرفته است. گرچه پاره‏هایی از موضوعات آن در گذشته نیز در رشته‏های مختلف حقوقی یا امنیتی و با ملاحظاتی دیگر بررسی و مطالعه می‏شد، اما رویکرد بررسی آنها بر اساس ملاحظات امنیتی، نگاهی نو محسوب می‏شود که می‏تواند سیاستگذاران حوزه‏ی امنیت و دفاع را در درک و تبیین، و سپس در معماری امنیت ملی یاری رساند. مقاله‏ی پیش رو، ضمن بررسی تاریخی و مفهومی این رشته‏ی نوپا، کوشیده است تا با اتکا به روش‏های پژوهش حقوقی اجزا و عناصر آن را بررسی و تحلیل کند و نشان دهد که این رویکرد جدید چگونه می‏تواند در ساماندهی امنیت ملی در حوزه‏های مختلف، چارچوبه‏ای استوار، عمیق و گسترده پدید آورد.

کلیدواژه‌ها