تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‏ی دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

کنوانسیون منع توسعه، تولید و انباشت سلاح‏های بیولوژیک و توکسینی و انهدام آنها که به طور خلاصه از آن به عنوان کنوانسیون بیولوژیک یاد می‏شود، فاقد سیستم نظارتی است. جهت تدوین چنین نظامی دولت‏های عضو کنوانسیون طی 7 سال (بین سال‏های 1373 تا 1380) مذاکرات گسترده‏ای در ژنو به عمل آوردند که به نام مذاکرات گروه موقت یا Ad Hoc Group معروف است. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران با در دست داشتن دستورالعمل مشخص از اعضای کلیدی در این مذاکرات بودند و به تدریج در رابطه با مذاکرات بین‏المللی خلع سلاح بیولوژیک که از آن به عنوان دیپلماسی کنترل تسلیحات بیولوژیک یاد می‏شود تجربیاتی به دست آوردند. تدوین این تجربیات ضمن این که نشان‏دهنده‏ی تلاش‏های کشور در این زمینه است، برای سایر کسانی که در زمینه‏ی دیپلماسی خلع سلاح فعالیت می‏کنند مفید و قابل استفاده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها