بررسی گـروه استـرالیا و تأثیرات آن بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

محیط بین‏الملل در سایه‏ی رشد و نمو فناوری‏های دو منظوره و نوین، دچار تحولات عمیق و پیچیده‏ای شده است. در این محیط، گروه استرالیا در زمینه‏ی کنترل نقل و انتقال مواد، تجهیزات و فناوری‏های دو منظوره و نوین در حوزه‏های شیمیایی و بیولوژیکی فعالیت می‏نماید. گروه استرالیا، ماهیتی غیر رسمی، غیر معاهده‏ای، نامشروع، داوطلبانه، بسته، سیاسی، غیر شفاف، غیر جهان‏شمول و تبعیض‏آمیز داشته و مصداق بارز و عینی نقض معاهدات ذی‏ربط است. آن چه مسلم است محدودیت‏های اعمالی از سوی این گروه علیه کشورهای مد نظرشان مانند ایران، علی‏رغم تحمیل هزینه‏های بسیار سنگین بر اقتصاد، توسعه‏ی ملی و صنایع دفاعی آن، در نیل به اهداف خود از موفقیت بسیار کمی برخوردار بوده و نتوانسته رفتار آنها را تغییر دهد. در این نوشتار، گروه استرالیا در پرتو موازین حقوق بین‏المللی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‏گیرد و پیامدهای آن بر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران نیز تشریح می‏گردد.

کلیدواژه‌ها