بررسی و تحلیل راه‏های تقویت کنوانسیون بیولوژیک

نویسنده

چکیده

در دو قرن اخیر موضوع تهدید سلاح‌های بیولوژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است. کنوانسیون 1972 سلاح‌های بیولوژیک که نتیجه‏ی استمرار و تکمیل مفاد پروتکل 1925 ژنو در مورد منع کاربرد گازهای خفه‏کننده و سمی و روش‌های جنگ بیولوژیک است، نخستین فرایند خلع سلاح بین‏المللی نامحدود را عینیت بخشید. وجود نقاط ضعف و مشکلات قابل تأمل این کنوانسیون، جامعه‏ی جهانی را واداشته است تا در چارچوب کنفرانس‏های بازنگری، راه‏های تقویت کنوانسیون را بررسی نماید. فقدان سیستم اجرایی بزرگ‏ترین خلأ کنوانسیون بیولوژیک است که با تلاش‏های فراوان کشورهای عضو کنوانسیون و متخصصین مجرب در این حوزه، طی سال‏های 1994 تا 2001 پروتکل الحاقی تدوین شد، ولی به دلیل کارشکنی آمریکا تصویب نشد. به دنبال شکست پروتکل، راه‏های جایگزین دیگری برای تقویت کنوانسیون مطرح شد که در کنفرانس‏های بازنگری و اجلاس‏های سالیانه تنها مورد بحث قرار می‏گیرند.

کلیدواژه‌ها