تأثیر موقعیت ژئوپلیتیکی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

شناخت و توجه به وضعیت ژئوپلیتیک هر کشور، مسئولان و تصمیم‌سازان سیاست خارجی آن کشور را قادر خواهد ساخت نسبت به ویژگی‌ها، مزیت‌ها، محدودیت‌ها و پتانسیل‌های کشور خود شناخت کامل‌تری پیدا کنند که در پرتو این شناخت، با ضریب اطمینان بیش‌تر و توجه به سطوح مختلف ظرفیت‌ها و پیامد‌های اتخاذ تصمیمات، در جهت کسب حد اکثر منافع ملی، به تصمیم گیری در این حوزه بپردازند. در ایران تلاش‌های ارزشمندی در این حوزه تا به‌حال صورت گرفته است، اما توجه به ملاحظات ژئوپلیتیکی در سیاست خارجی کشور موضوعی است که با توجه به میزان اهمیت آن کم‌تر به‌طور جدی به آن پرداخته شده است. نگارنده طی این مقاله تلاش خواهد کرد با توجه به عناصر کلیدی ژئوپلیتیک یعنی سیاست، قدرت و جغرافیا، هر کدام از این عناصر را در ارتباط با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها