طرح خاورمیانه جدید؛ اهداف، چالش‌ها و موانع

نویسنده

چکیده

با وجود آن که پس از 11 سپتامبر دموکراسی‌سازی بر مبنای ارزش‌های آمریکایی محوریت اصلی سیاست هژمون گرایی یک‌جانبه آمریکا را در منطقه خاورمیانه تشکیل می‌داد، واقعیت‌ها و شرایط خاص منطقه که به نوعی مورد غفلت نومحافظه‌کاران قرار گرفته بود، باعث گردید آن‌ها نتوانند با این شیوه به نتایج مطلوب و اهداف تعیین شده در منطقه دست یابند.بنابراین، برای جبران ناکامی‌های خود به شیوه‌ای جدید متوسل شده و راهبرد مقابله و مهار اسلام سیاسی و بیداری اسلامی را در قالب طرح خاورمیانه جدید برگزیدند. مرحله اول این راهبرد با حمله به حزب الله لبنان در جنگ33 روزهآغاز گردید، اما نتایج خیره کننده مقاومت لبنان سبب شد هیمنه نظامی رژیم صهیونیستی شکسته شده و نظامی‌گری نومحافظه‌کارانآمریکا، در فاز سخت‌افزاری خاورمیانه جدید نیز با شکست مواجه و تغییرات عمده‌ای درسیاست خاورمیانه‌ای آمریکا ایجاد گردد.

کلیدواژه‌ها