تغییر اقلیم و تأثیر آن بر امنیت ملی

نویسنده

چکیده

تغییر اقلیم به معنای تغییر میانگین‌های بلندمدت داده‌های جوی است. دهه‌ی آخر قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم گرم‌ترین دوره‌ای بوده که از زمان ثبت داده‌های اقلیمی، یعنی از اواسط قرن نوزدهم، کره‌ی زمین به خود دیده است. یافته‌های دانشمندان نیز حکایت از آن دارد که آب‌وهوای کره‌ی زمین در میان‌مدت و بلندمدت تغییر می‌کند. شواهد گوناگونی در این باره به کمک دانشمندان آمده‌اند، به‌طوری که نمی‌توان این تغییرات را انکار کرد. اندیشمندان رشته‌های گوناگون مانند هواشناسی، اقلیم‌شناسی، زمین‌شناسی، محیط‌زیست، اقیانوس‌شناسی و ... هر یک از دیدگاه خاصی پیامدهای تغییر اقلیم را بررسی می‌کنند، لیکن آنچه در این‌جا بدان پرداخته شده، پیامدهای امنیتی این پدیده است و این‌که آیا امنیتی کردن موضوع تغییر اقلیم صحیح است. البته، برای ورود به بحث، کلیاتی در مورد موضوع تحقیق، از جمله شواهد و دلایل تغییر اقلیم بیان شده است.

کلیدواژه‌ها