ژئوپلیتیک عراق و عدم مقاومت مردم در برابر تجاوز آمریکا در سال 2003

نویسنده

چکیده

در بررسی و مطالعه آنچه در عراق گذشت بحث عدم مقاومت مردم در برابر اشغال سرزمین خود محتوای اصلی این مقاله را تشکیل می­دهد. آنچه در ابتدا می‌بایستی تعیین کنیم سؤالاتی است که بر مبنای آنها مطالعه­ی خود را آغاز  و به بررسی ابعاد مختلف آنها خواهیم پرداخت. در این پژوهش سؤال اصلی این است که چرا مردم عراق در حمله­ی نظامی گسترده­ی آمریکا و انگلیس به این کشور در سال 2003 از نظام سیاسی و حاکمان این کشور حمایت نکردند و به مقابله با متجاوزان نپرداختند؟ و بالتبع سؤالاتی نیز در این رابطه مطرح می گردد از جمله: 1 ـ ژئوپلیتیک عراق چه تأثیری در اشغال این کشور داشت؟ 2 ـ مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی و حاکمان عراق نزد مردم این کشور به چه صورت بود؟ 3 ـ مردم عراق چه تصوری از تهاجم آمریکا و انگلیس به این کشور و اشغال سرزمین­شان داشتند؟ و آنچه از ناحیه این پژوهش به آن می­رسیم همان مشکلات و مصائبی است که ملت عراق در دوره­ی حاکمان سیاسی اخیر خود با آن روبرو بوده و از یک واگرایی شدید بین ملت و دولت پرده بر می­دارد و ژئوپلیتیک خاص این کشور با اقوام مختلف که نهایتاً باعث می­شود تا نظام سیاسی در بحران تنها مانده و ملت نیز بار سخت اشغال را به تحمل نظام سیاسی خود ترجیح داده و این گونه راه رهایی را تشخیص می­دهد.

کلیدواژه‌ها