تهاجم به غزه؛ زمینه‏ها، بازیگران، راهبرد و پیامدها

نویسنده

چکیده

ضرورت پایان دادن به مقاومت از نگاه صهیونیسم، غرب و برخی کشورهای عربی، نگرانی از تهدیدات موشکی حماس و برخورداری رژیم صهیونیستی از حمایت‌های منطقه‌ای و بین‏المللی از عوامل مهم زمینه‏ساز تهاجم[1] به غزه به شمار می‏روند. بازیگران جنگ اهدافی را دنبال می‏کردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‏توان به تلاش برای نابودی حماس یا حداقل تمدید آتش‏بس با این جنبش،احیای قدرت بازدارندگی اسرائیل پس از شکست در لبنان، تحقق اهداف راهبردی مشترک آمریکا و اسرائیل، تغییر اولویت‏های امنیتی منطقه از اسرائیل بهنظام جمهوری اسلامی و مقابله با روند افزایش قدرت منطقه‏ای ایران اشاره کرد.این جنگ ضمن ارتقاء جایگاه حماس و مقاومت در جهان عرب موجب پایان‏یافتن افسانه شکست‏ناپذیری رژیم صهیونیستی، افزایش شکاف میان رهبران سازش‌کار عرب و مردم آن‌ها و تقویت جایگاه جمهوری اسلامیایران در منطقه گردید.

کلیدواژه‌ها