کاربرد اصول نظریه آشوب در تصمیم‌گیری‌های دفاع هوایی

نویسنده

چکیده

هدف از این ارائه، جستاری بر نظریه‌ی نظم در بی‌نظمی یا آشوب با نگاهی عمل‌گرایانه در تصمیم‌گیری‌های حوزه‌های مدیریت دفاع هوایی است، به گونه‌ای که بتوان ویژگی‌های این نظریه را برای پیشبرد اهداف عملیاتیقدرت هوایی به شکلی مناسب به کار برد. امروز به کمک دسترسی به امکانات محاسباتی پیشرفته رایانه‌ای، درک و شناخت دقیق این نظریه امکان‌پذیر شده است. این نظریه به بررسی برهم کنشی تمامی عناصر موجود در یک متن پویا (دینامیک)، حساسیت نسبت به شرایط اولیه، قابلیت تکرارپذیری الگوهای سازمانی از جز به کلو آشکارسازی الگوهای پنهان موجود در متن می­پردازد. اینکه الگوی نظریه آشوب به عنوان راهی تازه برای تصمیم‌گیری منطقی و عاقلانه در محیط‌های عملیاتی بی‌نظم و آشوبناک چگونه می­تواند در حوزه مدیریت و فرماندهی نظامی و بالاخص در عرصه قدرت هوایی بکار گرفته شود دغدغه اصلی نویسنده مقاله برای ورود به این بحث است. لذا در یک تحقیق کتابخانه‌ای و مجازی با نگرش به تلاش­های مشابه در حوزه­های دیگر به تطبیق‌سازی آن‌ها با محیط رزم و عملیات نظامی پرداخته است. نتایج اولیه نشان‌دهنده این سازگاری می­باشد و می­تواند سرآغاز مناسبی برای توسعه بحث در تحقیقات میدانی، تجربی و حتی بنیادی دیگر در آینده تلقی شود.

کلیدواژه‌ها