تحولات سیاست دفاعی روسیه سال‌های 2000 تا 2010

نویسندگان

چکیده

محیط داخلی و خارجی روسیه در سا‌ل‌های 2000 تا 2010 متحول بوده است، اما اصول کلان سیاست دفاعی آن کم‌تر دستخوش دگرگونی شده است. کشور روسیه در این دهه در مقایسه با سال‌های دهه 1990، از ثبات و سامان مناسب‌تری برخوردار شده و درآمدهای نفتی روزافزون نیز امکان بهبود وضعیت نظامیان، بازسازی فنی و در نتیجه قدرتمندی دفاعی را داده است. در محیط بین‌المللی، مسکو دوره‌هایی از دوستی و دشمنی را با غرب و ناتو تجربه کرده و از همکاری با آمریکا در جنگ با طالبان در سال‌های نخست، به موج انقلاب‌های رنگی، گسترش ناتو، برنامه سپر موشکی در چک و لهستان و سرانجام جنگ استیا رسیده است. در دو سال اخیر نیز رقابت جای خود را به دوره‌ای از همکاری داده است که از آن به عنوان «معامله بزرگ» یاد می‌شود. اما اصولی مانند «قدرت جهانی» و «همپایگی راهبردی»، همچنان به عنوان اصول کلان حاکم بر سیاست دفاعی پایدار مانده­اند. در این مقاله به اوضاع داخلی، محیط بین‌المللی و منطقه‌ای و سرانجام اصول کلان سیاست دفاعی روسیه پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها