تهدیدات اتمی پاکستان بر منطقه و ایران

نویسنده

چکیده

پاکستان به رغم اینکه زمان کوتاهی از هسته‌ای شدن را تجربه کرده به اندازه بسیاری از قدرت‏های با سابقه هسته‌ای، بحران آفرینی و تهدید‌زایی اتمی داشته است. پیش رفتن تا آستانه رویارویی اتمی با هند و خطر دستیابی افراط‌گرایان به زرادخانه اتمی پاکستان، دست کم چالش‌های بروز یافته از سلاح هسته‌ای پاکستان است. سوابق بحران‌ساز پاکستان باعث شده است به محض افزایش حملات و بی‌ثباتی ناشی از تحرک طالبان و القاعده در مناطقی از این کشور، موضوع خطر‌ساز بودن سلاح هسته‌ای پاکستان مطرح شود. چرا؟ پژوهش حاضر در پی پاسخی واقع‌بینانه به سؤال مذکور است. از این رو با واکاوی توان هسته‌ای پاکستان، سابقه تروریسم هسته‌ای، توان‌سنجی تسلیحات اتمی پاکستان، تهدیدات زرادخانه اتمی این کشور، سازوکار‌های کنترل و نظارت هسته‌ای و امکان سنجی «جهاد اتمی» طالبان و القاعده، به تشریح ماهیت تهدیدات سلاح اتمی پاکستان بر منطقه و ایران پرداخته می‌شود. بر این اساس، نوع تهدید اتمی پاکستان بر ایران و منطقه جدی ارزیابی می­شود اما بزرگنمایی آمریکا در این زمینه غالباً زمینه‌ساز کنترل، مهار و نفوذ بیشتر در پاکستان است.

کلیدواژه‌ها