آمریکا و حقوق بشردوستانه (مورد گوانتانامو)

نویسنده

چکیده

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به منظور جایگزین کردن یک نظام جدید قانون محور و جهان­شمول با دنیای آشفته و پرتنش پس از جنگ، سردمدار تلاش‌هایی شد که هدف آن حمایت از حقوق بشر و ترویج تجارت آزاد بود. براستی چرا امروز آمریکا در پی نقض انبوه قوانینی است که روزگاری خود بنیان‌گذار آن بوده است؟ موضوع مورد بحث این مقاله مورد فوق‌العاده با اهمیت گوانتانامو و یا همان پایگاه نظامی آمریکا در کوبا و شرایط تأسف‌بار بازداشت اسرائی است که از افغانستان و نیز سایر مناطق جهان بدانجا انتقال یافته‌اند و اساساً تلاش بر آن است تا با ارائه مباحث حقوقی کاملاً روشنگر ضمن پرده‌برداری از رفتار نامشروع و غیرمعقول آمریکا در آنجا، نادیده گرفتن قوانین بین‌الملل از سوی این کشور در طی سال‌های اخیر بپرداریم. آیا حقیقتاً جهان در آستانه نظام نوینی است که در آن دول قدرتمند جهان می‌توانند حقوق مسلم سایر ملل را نادیده بگیرند؟

کلیدواژه‌ها