تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

منطقه­ی خاورمیانه یکی از مناطق راهبردی و حساس جهانی است. به طوری که امنیت کشورهای این منطقه متأثر از یکدیگر است و هر گونه جنگ و ناامنی در این منطقه، موجب به خطر افتادن امنیت سایر کشورها می­شود. امنیت ملی به عنوان یک متغیر جدید به کار می­رود، اما این متغیر جدید خود به متغیرهایی وابسته است که نادیده انگاشتن آنها باعث به خطر افتادن امنیت ملی کشورها می­گردد. یکی از عوامل و متغیرهای مؤثر بر امنیت ملی هر  کشور را نحوه­ی تنظیم روابط خارجی آن کشور با دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه شکل می­دهد. با توجه به این امر، امنیت ملی ایران به عنوان کشوری بزرگ در منطقه­ی خاورمیانه، به عوامل متعددی از جمله نحوه­ی تنظیم روابط خارجی ایران با کشورهای جهان و همسایگان ارتباط مستقیمی دارد. به همین منوال، حمله­ی آمریکا به عراق و اشغال این کشور سبب نگرانی­هایی در منطقه، ‏‏بویژه برای کشورهای همسایه­ی عراق (ایران، سوریه و ترکیه) شده است. ایران به عنوان همسایه­ی نزدیک عراق، بعد از حمله­ی آمریکا به این کشور دچار یک سری چالش­هایی شد. اما جدای از این چالش­ها، ایران به تحولات عراق نگاه مثبتی دارد، چرا که می­تواند از طریق دیپلماسی و تنظیم روابط خارجی از بهترین شرایط در جهت بهره­برداری از فرصت­ها و رفع چالش­ها استفاده کند. در این راستا، این مقاله تأثیر اشغال عراق توسط آمریکا بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب چالش­ها و فرصت­ها مورد بررسی قرار می­دهد. این چالش­ها و فرصت­ها در ابعاد  نظامی ـ امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی و بهداشتی  مورد بررسی قرار گرفته­اند. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی ـ تحلیلی و جمع­آوری داده­ها به روش کتابخانه­ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها