سیاست منطقه‌ای عربستان سعودی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

حفظ امنیت ملی کشور از تهدیدات خارجی و آسیب­پذیری­های داخلی از اولویت­های اصلی تمام کشورها از جمله ج.ا.ا محسوب می­شود. بازیگران عمده منطقه­ای، بویژه عربستان سعودی، دارای ظرفیت بالایی برای تأثیرگذاری بر امنیت ملی کشور دارند و سیاست­های آنها در خاورمیانه می­تواند به شکل‌های مختلف تهدیدات امنیتی مختلفی را سبب گردد. این تأثیرات ممکن است ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی ـ مانند تمامیت سرزمینی، سیاست خارجی، شرایط اقتصادی و دیپلماسی منطقه­ای و جهانی ـ را شامل شود. اتخاذ هرگونه خط­مشی از سوی ج.ا.ایران برای کاهش تهدیدات امنیتی ناشی از عربستان سعودی مستلزم رویکردی دو وجهی است: کاهش سطح تنش­ها و اختلافات دو کشور و تداوم قدرت منطقه­ای ایران که در این مقاله مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها