سیاست جدید آمریکا در خاورمیانه

نویسنده

چکیده

ناکامی سیاست خارجی آمریکا در افغانستان و عراق از یک سو و تقویت بیداری اسلامی با محوریت ایران از سوی دیگر، دولت بوش و متحدان منطقه‏ای آن را به برنامه ریزی طرح خاورمیانه جدید و برخورد با یکی از بازوان منطقه‏ای قدرتمند ایران متمایل ساخت، اما پس از شکست اسرائیل در جنگ نیابتی لبنانو ناکامی طرح خاورمیانه­ی جدید، سیاست آمریکادر منطقه تغییر یافت و این کشور برای مقابله و مهار قدرت ایران، به سیاست مهار و جنگ کم‏شدت، تقویت قابلیت‏های اهل سنت در مقابل شیعیان، تلاش برای ایجاد قطب جدید قدرت متشکل از اسرائیل و کشورهای دنباله رو آمریکا در منطقه روی آورد و تلاش‏هایی را برای عادی­سازی مناسبات اعراب و اسرائیل آغاز نمود. در حقیقت الزامات منطقه‏ای و بین‏المللی، دولت بوش را به تغییر در سیاست خارجی آمریکا بویژه در منطقه­ی خاورمیانه وادار ساخت و اوباما نیز همان تغییرات را با رویه‏ای متعادل‏تر از دولتمردان قبلی دنبال می‏نماید.

کلیدواژه‌ها