تحلیل‌ جایگاه‌ نفت‌ در تهاجم‌ آمریکا به‌ عراق

نویسنده

چکیده

مقاله‌ حاضر با استناد به‌ شواهد آشکار و پنهان‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در تهاجم‌ آمریکا به‌ عراِ، نفت‌ از اهمیت‌ کلیدی‌ برخوردار است‌. در واقع‌، و طبق‌ تبلیغات‌ گسترده‌ جنگ‌ آمریکا با عراِ به‌ منظور حذف‌ صدام‌ حسین‌ از حاکمیت‌ صورت‌ گرفت‌، اما مستندات‌ مختلف‌ و نیز ادامه‌ اشغالگری‌ آمریکا همگی‌ دلالت‌ بر اهمیت‌ اهداف‌ بیان‌ نشده‌ و پشت‌ پرده‌ ایالات‌ متحده‌ در عراِ دارند. در میان‌ این‌ اهداف‌، مسأله‌ نفت‌ از ابتدا مورد توجه‌ تحلیلگران‌ اقتصاد سیاسی‌ بین‌الملل‌ قرار داشته‌ است‌. این‌ مقاله‌ خاطرنشان‌ می‌سازد که‌ عراِ پس‌ از عربستان‌ سعودی‌ از جهت‌ ذخایر کشف‌ شده‌ نفت‌ دارای‌ مقام‌ دوم‌ جهانی‌ است‌ و می‌تواند نقش‌ کلیدی‌ در استراتژی‌ انرژی‌ ایالات‌ متحده‌ برای‌ حل‌ مسئله‌ وابستگی‌ رو به‌ تزاید آمریکا به‌ نفت‌ و نیز تحت‌ فشار قراردادن‌ کشورهای‌ وابسته‌ به‌ نفت‌ مانند اعضای‌ اوپک‌، روسیه‌ و سایرین‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ شواهد حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ آمریکا با تسلط‌ بر نفت‌ عراِ خواهد توانست‌ به‌ استیلای‌ دلار در اقتصاد جهانی‌ نفت‌ تداوم‌ بخشد.

کلیدواژه‌ها