بررسی‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر بر اقتصاد جهانی‌

نویسنده

چکیده

حادثة‌ 11 سپتامبر بدون‌ تردید حادثه‌ای‌ نیست‌ که‌ بی‌ارتباط‌ با سرنوشت‌ سایر ملتها، از جهت‌ نتایج‌ و پیامدهای‌ آن‌، باشد. اگرچه‌ یکی‌ از اهداف‌ مورد اصابت‌ مرکز تجارت‌ جهانی‌ است‌ اما به‌ دلایلی‌ اساسی‌تر نتایج‌ اولیة‌ این‌ واقعه‌ در صحنة‌ اقتصاد جهانی‌ ظهور کرده‌است‌ و بازتابهای‌ آن‌ تا مدتها در صحنة‌ سیاسی‌ جهان‌ ادامه‌ خواهد داشت‌. در این‌ نوشتار ابتدا نقش‌ و تأثیر اقتصاد ایالات‌ متحده‌ را در اقتصاد جهانی‌ بررسی‌ می‌کنیم‌ و سپس‌ به‌ تحلیل‌ اثرات‌ حملات‌ 11 سپتامبر می‌پردازیم‌. نتایج‌ بخش‌ اول‌ تحلیل‌ حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ اقتصاد امریکا از طریق‌ پیوندهای‌ تجاری‌ خود با سایر کشورها نقشی‌ نسبتاً قابل‌ توجه‌ در اثرگذاری‌ بر رشد اقتصادی‌ سایر کشورها دارد. علاوه‌ بر این‌، اثرات‌ غیرمستقیم‌ از جهات‌ فنی‌ و تکنولوژیکی‌ نیز وجود دارد. در بخش‌ دوم‌، در بررسی‌ تحلیلی‌ خود از چهار کانال‌ مهم‌ شامل‌ اهمیت‌ ثروت‌ و نیز حیات‌ انسانی‌ تخریب‌ شده‌، اثر حادثه‌ بر ایجاد نااطمینانی‌ در عوامل‌ اقتصادی‌، عکس‌العمل‌ بازارهای‌ مالی‌ و نهایتاً اثرات‌ حادثه‌ بر بازار کالاها در امریکا و در جهان‌، نتایج‌ را در کوتاه‌مدت‌ پیگیری‌ کرده‌ایم‌. در نهایت‌ به‌ آثار بلندمدت‌ حادثه‌ مذکور توجه‌ خواهیم‌ کرد. در تحلیل‌ نشان‌ داده‌ شده‌است‌ که‌ درحالی‌ که‌ اثرات‌ قابل‌ توجه‌ کوتاه‌مدت‌ وجود دارد اما در بلندمدت‌ آثار آن‌ چندان‌ قطعی‌ و روشن‌ نیست‌.

کلیدواژه‌ها