تأثیرات‌ ژئوپلیتیک‌ لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز حوزة‌ خزر بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌

نویسنده

چکیده

فروپاشی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ دستاوردهای‌ بسیار مهمی‌ را برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ همراه‌ آورد. یکی‌ از این‌ دستاوردها نیاز کشورهای‌ حوزة‌ دریای‌ خزر به‌ سرزمینی‌ امن‌، کوتاه‌ و ارزان‌ برای‌ عبور لوله‌های‌ انتقال‌ نفت‌ و گاز به‌ بازارهای‌ جهانی‌ است‌. انتقال‌ منابع‌ هیدروکربنی‌ این‌ منطقه‌ از مسیر شمال‌ به‌ جنوب‌ موجبات‌ افزایش‌ ارزش‌ ژئوپلیتیک‌ سرزمین‌ ایران‌ را فراهم‌ می‌کند. در نتیجه‌ منافع‌ ملی‌ کشورهای‌ صادرکننده‌ و مصرف‌کننده‌ با امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پیوند خواهد خورد و تهدیدات‌ نرم‌افزاری‌ و سخت‌افزاری‌ امنیت‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از طریق‌ مرزهای‌ شمالی‌ بشدت‌ کاهش‌ خواهد یافت‌. تسلط‌ ایران‌ بر منابع‌ استراتژیک‌ هیدروکربنی‌ قدرت‌ چانه‌زنی‌ را نیز افزایش‌ خواهد داد.

کلیدواژه‌ها