عدم‌ تقارن‌ و جنگهای‌ نامتقارن‌

نویسنده

چکیده

تحول‌ در عرصه‌ جنگ‌ آنچنان‌ سریع‌ و گسترده‌ است‌ که‌ پرداختن‌ به‌ انواع‌ گوناگون‌ جنگ‌ را با دشواری‌ روبه‌رو ساخته‌است‌. جنگ‌ نامتقارن‌ که‌ یکی‌ از شیوه‌های‌ جنگ‌ در دهه‌های‌ آتی‌ خواهد بود، کشور آمریکا را با چالشی‌ جدی‌ در عرصه‌ نبردها درگیر نموده‌است‌. این‌ نوع‌ جنگ‌ نیز که‌ خود به‌ اقسام‌ گوناگون‌ دیگری‌ تقسیم‌ می‌شود، صورتهای‌ جدیدی‌ از جنگ‌ را در برابر استراتژیستهای‌ نظامی‌ امریکایی‌ قرار داده‌است‌ که‌ نوع‌ نگرش‌ آنان‌ به‌ این‌ موضوع‌ می‌تواند سیر کلی‌ بحثی‌ باشد که‌ در این‌ مقال‌ گنجانده‌ شده‌است‌.

کلیدواژه‌ها