سازمان‌ ملل‌ متحد : خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ بعد از جنگ‌ سرد

نویسنده

چکیده

نوشتار ذیل‌ موضوع‌ "خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌" از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ را بعد از جنگ‌ سرد بررسی‌ می‌کند. در طول‌ جنگ‌ سرد به‌ علت‌ تعارض‌ شرِ ـ غرب‌، سازمان‌ ملل‌ اقدامات‌ محدودی‌ در زمینه‌ خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ به‌ عمل‌ آورده‌ و لذا اکثر توافقات‌ در این‌ حوزه‌ دوجانبه‌ یا سه‌جانبه‌ و آن‌ هم‌ در دوره‌های‌ تشنج‌زدا بوده‌است‌. بعد از جنگ‌ سرد با تفسیر موسع‌ منشور ملل‌ متحد از "صلح‌ و امنیت‌ بین‌الملل‌" این‌ مفهوم‌ هرچه‌ بیشتر مرتبط‌ با خلع‌ سلاح‌ و کنترل‌ تسلیحات‌ شده‌ و بویژه‌ سازمان‌ ملل‌ با ابداع‌ دو مفهوم‌ جدید "دیپلماسی‌ پیشگیرانه‌" و "صلح‌ سازی‌ بعد از مخاصمات‌ مسلحانه‌"، اقدامات‌ اطمینان‌ و اعتماد سازی‌ خود را گسترش‌ داده‌است‌. و بالاخره‌ اینکه‌ خاتمه‌ تعارض‌ شرِ ـ غرب‌ امکان‌ انعقاد موافقت‌نامه‌های‌ جهانی‌ از سوی‌ سازمان‌ ملل‌ ـ که‌ نمونه‌ برجسته‌ آن‌ سی‌.تی‌.بی‌.تی‌ می‌باشد ـ را فراهم‌ آورد.

کلیدواژه‌ها