سیاست‌ خارجی‌ چین‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز

نویسنده

چکیده

متن‌ حاضر گزارش‌ سخنرانی‌ جناب‌ دکتر بهزاد شاهنده‌ در همایش‌ "تحولات‌ آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز و آثار آن‌ بر امنیت‌ ملی‌ ایران‌" است‌. متن‌ سخنرانی‌ پس‌ از ویرایش‌ و اصلاحات‌ و تکمیل‌ آن‌ توسط‌ آقای‌ دکتربهزاد شاهنده‌ به‌ شکل‌ حاضر برای‌ چاپ‌ آماده‌ شده‌است‌. سخنران‌ محترم‌ در این‌ مقاله‌ به‌ نگرانیهای‌ چین‌ در منطقه‌ جدایی‌طلب‌ و مسلمان‌ شین‌ جیانگ‌ و گسترش‌ آن‌ از طریق‌ آسیای‌ مرکزی‌ اشاره‌ می‌نماید، زیرا شین‌ جیانگ‌ دقیقاً منطقه‌ای‌ است‌ که‌ چین‌ و جهان‌ اسلام‌ را با یکدیگر مرتبط‌ می‌سازد. از لحاظ‌ امنیتی‌ منطقه‌ شین‌ جیانگ‌ به‌ دلیل‌ دارا بودن‌ ذخایر غنی‌ منابع‌ طبیعی‌ جهت‌ تحقق‌ برنامه‌های‌ مدرن‌سازی‌ برای‌ چین‌ اهمیت‌ حیاتی‌ دارد. سخنران‌ در ادامه‌ به‌ سیاست‌ خارجی‌ چین‌ در قبال‌ حضور نیروهای‌ فرامنطقه‌ای‌ و نیز روابط‌ این‌ کشور با جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در آسیای‌ مرکزی‌ و قفقاز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها