سازوکارهای‌ کنترل‌ ارتش‌ عراق در دورة‌ حزب‌ بعث‌

نویسنده

چکیده

هدف‌ این‌ نوشتار بررسی‌ مکانیسمهایی‌ می‌باشد که‌ حکومت‌ بعثی‌ عراِ برای‌ کنترل‌ ارتش‌ و جلوگیری‌ از کودتا به‌ کار گرفته‌است‌. برای‌ این‌ منظور تلاش‌ شده‌، در یک‌ مطالعه‌ تاریخی‌، شمه‌ای‌ از نحوه‌ شکل‌گیری‌ ارتش‌ در عراِ بیان‌ گردد و سپس‌ با بحث‌ در مورد نقش‌ ارتش‌ در انقلاب‌ (یا به‌ بیان‌ بهتر کودتا) سال‌ 1958، به‌ اهمیت‌ در مورد نظامیان‌ عراقی‌ در این‌ مقطع‌ تاریخی‌ پرداخته‌ شود و در آخر نیز چگونگی‌ کنترل‌ ارتش‌ در دوره‌ حزب‌ بعث‌ و بویژه‌ از سال‌ 1968 به‌ بعد مورد دقت‌ و امعان‌نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها