حقوق بین الملل و حمایت از تأسیسات هسته ای در برابر حملات مسلحانه

نویسنده

چکیده

حمله مسلحانه دولتها به تأسیسات هسته ای یکدیگر و احتمال حمله گروههای تروریستی به این گونه مراکز، موضوعی است که در پی حمله دولت اسرائیل به تأسیسات اتمی عراق و حمله دولت عراق به تأسیسات اتمی بوشهر، جامعه بین المللی را متوجه این تهدید کرده و آن را به موضوعی نوین در مباحث حقوق بین الملل بدل ساخته است. نویسنده با امعان نظر به تازگی مطلب، سعی کرده است به فراخور توان، مسئله را از لابلای اسناد بین المللی و رویه دولتها به بحث بگذارد.

کلیدواژه‌ها