بررسی‌ قابلیتها و محدودیتهای‌ فن‌آوری‌ هسته‌ای‌ کشور پاکستان‌

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌است‌ انگیزه‌ دستیابی‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ بویژه‌ پاکستان‌ به‌ سلاح‌ هسته‌ای‌، در قالب‌ الگوهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌، هنجاری‌ و سیاست‌ داخلی‌ بررسی‌ شود؛ و ضمن‌ بررسی‌ فرایندهای‌ قانونی‌ و غیرقانونی‌ تلاشهای‌ پاکستان‌، و ارائه‌ آمارهایی‌ از واردات‌ هسته‌ای‌ این‌ کشور، موضع‌ سایر کشورها را در این‌ فرایند نیز بررسی‌ می‌کند. از نظر نویسنده‌ رقابتهای‌ تسلیحاتی‌ در شبه‌قاره‌ هند، مجهزشدن‌ اسرائیل‌ به‌ عنوان‌ دشمن‌ مشترک‌ مسلمانان‌ به‌ سلاح‌ هسته‌ای‌، آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ هند به‌ عنوان‌ اصلی‌ترین‌ دشمن‌ پاکستان‌ و سلاح‌ هسته‌ای‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ پرستیژ بین‌المللی‌ کشورها، از جمله‌ دلایل‌ اصلی‌ تلاش‌ پاکستان‌ در دستیابی‌ به‌ فن‌آوری‌ هسته‌ای‌ است‌.

کلیدواژه‌ها