شرایط‌ و ضرورتهای‌ تولد، رشد، تثبیت‌ و گسترش‌ سپاه‌ در جنگ‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ به‌ بحث‌ و بررسی‌ پیرامون‌ نحوه‌ تولد،رشد و تثبیت‌ و گسترش‌ سپاه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نیروی‌ انقلابی‌ در دوران‌ بحران‌ می‌پردازد.و دو مرحله‌ اساسی‌ در مورد تولد سپاه‌ و تاثیرات‌ هر یک‌ از مراحل‌ دوگانه‌ راشرح‌ میدهد. در مرحله‌ نخست‌ به‌ تحولات‌ سال‌ اول‌ جنگ‌ و نقشی‌ که‌ سپاه‌ در این‌ دوران‌ ایفا کرده‌ پرداخته‌ و مسائلی‌ که‌در این‌ سال‌ در بوجود آمدن‌ سپاه‌ موثر بوده‌ است‌ را نیز مورد بحث‌ قرار می‌دهد درمرحله‌ بعد به‌ رشد و تثبیت‌ سپاه‌ در سال‌ دوم‌ جنگ‌ پرداخته‌ و سپاه‌ را یک‌ نیروی‌ نظامی‌ عنوان‌ کرده‌ که‌ سه‌ نیروی‌ زمینی‌،هوایی‌ و دریائی‌ را در سال‌ دوم‌ جنگ‌ داشته‌ است‌  و در همین‌ سال‌ تحولات‌ و عملیاتهائی‌ که‌ سپاه‌ انجام‌ داده‌ را مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها