تبلیغات‌ و تهدید در پوشش‌ خبری‌ سرنگونی‌ هواپیمای‌ ایرباس‌ 655 ایران‌

نویسنده

چکیده

در این‌ مقاله‌ ، نویسنده‌ برخورد سوگیرانه‌ رسانه‌های‌ غربی‌ در جریان‌ پوشش‌ خبری‌ حادثه‌ سرنگونی‌ هواپیمای‌ ایرباس‌ 655 ایران‌ را مورد بررسی‌ قرار می‌ دهد . از نظر نویسنده‌ برخورد رسانه‌ های‌ غربی‌ در برابر این‌ حادثه‌ تحت‌ تأثیر روند سیاسی‌ یعنی‌ تنش‌ ایران‌ و غرب‌ بوده‌ است‌ . از نظر نویسنده‌ ، روند اول‌ در پوشش‌ خبری‌ این‌ حادثه‌ این‌ بود که‌ منابع‌ خبری‌ اروپا درست‌ همان‌ چیزی‌ را گفتند که‌ در تفاسیر آمریکائیها شنیده‌ می‌ شد . این‌ منابع‌ اشتباه‌ این‌ فاجعه‌ را به‌ عهده‌ ایران‌ می‌ گذاشتند . ایالات‌ متحده‌ ، بحث‌ "دفاع‌ مشروع‌ " را مطرح‌ نمود. اما در روند دوم‌ ، این‌ حادثه‌ به‌ عنوان‌ "یک‌ خطای‌ انسانی‌ " مطرح‌ گردید . اینجا بود که‌ بحث‌ دفاع‌ مشروع‌ در خبرها جای‌ خود را به‌ بحث‌ " انتقام‌ ایران‌ و احتمال‌ قتل‌ گروگانهاتوسط‌  ا یرانیها" در بیروت‌ داد.

کلیدواژه‌ها