استراتژی‌ نظامی‌ و برنامه‌های‌ تسلیحاتی‌ اسرائیل‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ بر آنست‌ تا با توجه‌ به‌ عوامل‌ دخیل‌ در شکل‌ گیری‌ استراتژی‌ رژیم‌ صهیونیستی‌، اصول‌ استراتژی‌ نظامی‌ آن‌ را بیان‌ نموده‌ و با تأکید به‌ تصوری‌ که‌ حکام‌ تل‌آویو از محیط‌ عملیاتی‌ نظامی‌ خود داشته‌ و دارند، اقدامات‌ آنها را در زمینه‌ فن‌آوری‌های‌ جنگ‌ افزاری‌ و برنامه‌های‌ تسلیحاتی‌ مورد مطالعه‌ قرار دهد. در اینجا سعی‌ شده‌ است‌ تا تهدیدات‌ این‌ برنامه‌ها را برای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ گوشزد نماییم‌.

کلیدواژه‌ها