تأثیرات‌ منطقه‌ای‌ سیاستهای‌ دولت‌ جدید اسرائیل‌

نویسنده

چکیده

مقاله‌ حاضر به‌ بررسی‌ تأثیرات‌ منطقه‌ای‌ سیاستهای‌ دولت‌ لیکود در مورد روند صلح‌ اسرائیل‌ و اعراب‌ می‌پردازد. دولت‌ لیکود شعار صلح‌ در برابر زمین‌ را مردود می‌داند و شعار صلح‌ در برابر امنیت‌ یا صلح‌ در برابر صلح‌ را جایگزین‌ آن‌ می‌نماید. مقاله‌ بیان‌ می‌دارد با توجه‌ به‌ اینکه‌ دو طرف‌ مذاکره‌ در واقع‌ دو طرف‌ برای‌ مذاکره‌ صلح‌ آمادگی‌ نداشتند و تحت‌ فشار قدرتها مجبور گردیدند پای‌ میز مذاکره‌ بنشیند. با توجه‌ به‌ این‌ در حال‌ حاضر روند صلح‌ در وضعیت‌ پیش‌ از آغاز مذاکرات‌ قرار دارد و احتمال‌ برخورد و تنش‌ بین‌ طرفین‌ نیز می‌رود و شرمها مجدد مذاکرات‌ با این‌ وضع‌ بی‌نتیجه‌ خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها