مدل‌ سازی‌ و تحلیل‌ نظامی‌ صحنه‌ جنگ‌ در عصر عدم‌ اطمینان‌

نویسنده

چکیده

این‌ مقاله‌ حاصل‌ تلاشی‌ است‌ که‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از توسعه‌ سیستم‌ ارزیابی‌ استراتژی‌ مؤسسه‌  RAND  انجام‌ گرفته‌ و در واقع‌ ابتکار مدیر کل‌ ارزیابی‌ شبکه‌ در وزارت‌ دفاع‌ آمریکا برای‌ بهبود روشهای‌ مورد استفاده‌ در تحلیل‌ و مدلسازی‌ جنگهای‌ احتمالی‌ منطقه‌ای‌ و مخاصمات‌ سطوح‌ بالاتر، می‌باشد.به‌ دلیل‌ اینکه‌ بسیاری‌ از جنبه‌های‌ حیاتی‌ و مهم‌ جنگ‌ طی‌ چند سال‌ گذشته‌ به‌ طرز قابل‌ ملاحظه‌ای‌ در حال‌ تغییر بوده‌، و احتمالاً در دهه‌ آینده‌ نیز با شتاب‌ بیشتری‌ تغییر نمایند، یک‌ مؤلفه‌ عمده‌ در توسعه‌ها و پیشرفتهای‌ اخیر سیستم‌ ارزیابی‌ استراتژی‌  RAND  ، تحقیق‌ پیرامون‌ جنگهای‌ آینده‌ بوده‌ است‌. این‌ گزارش‌ به‌ طور خلاصه‌ توصیف‌ کننده‌ برخی‌ از دیدگاههای‌ ایالات‌ متحده‌ پیرامون‌ جنگ‌ و الزامات‌ مدل‌ سازی‌ و تحلیل‌ نظامی‌ مخاصمات‌ احتمالی‌ منطقه‌ای‌ می‌باشد، این‌ کار شامل‌ تحلیل‌ها و بازیهای‌ جنگ‌ بوده‌ و طیف‌ وسیعی‌ از عملیاتهای‌ عمده‌ در حال‌ و آینده‌ را پوشش‌ داده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها