تحول‌ فعالیتهای‌ نظامی‌ در پرتو ماهواره‌ها

نویسنده

چکیده

امروزه‌ با پیشرفت‌ تکنولوژی‌ هر روز بر اهمیت‌ ماهواره‌ها و فضا در جنگ‌ نظامی‌ و اقتصادی‌ افزوده‌ می‌شود. برای‌ روشن‌ شدن‌ این‌ نکته‌ که‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در گذشته‌ ضربات‌ متعددی‌ را در جریان‌ جنگ‌ تحمیلی‌ از این‌ تکنولوژی‌ متحمل‌ شده‌ است‌،در این‌ مقاله‌ توان‌ ماهواره‌ها در دریافت‌ اطلاعات‌ نظامی‌ و محیطی‌ مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرارمی‌گیرد. نقش‌ ماهواره‌ها در تأمین‌ اطلاعات‌ استراتژیک‌ و علل‌ سّری‌بودن‌ سیستمهای‌ ماهوارها استفاده‌ از تصاویر ماهواره‌ای‌ در عملیات‌ زمینی‌، دریایی‌ و تکهای‌ استراتژیکی‌ و کاربرد وسیع‌ آن‌ در دریافت‌ اطلاعات‌ جاسوسی‌. استفاده‌ از برنامه‌ریزیهای‌ گرافیکی‌ و کامپیوتری‌ در بهره‌گیری‌ از تصاویر ماهواره‌ای‌ و کاربرد آن‌ در عرصه‌ نبرد و از دیگر مباحث‌ این‌ مقاله‌ است‌.

کلیدواژه‌ها