تحولات آغازین جنگ تحمیلی : زمینه های پیدایش عملیات ثامن الائمه

نویسنده

چکیده

عملیات ثامن الائمه(ع) که به منظور شکستن حصر آبادان در پی فرمان حضرت امام(ره) صورت گرفت از ویژگیهای منحصر بفردی، نسبت به سایر عملیاتهای سپاهیان اسلام برخوردار می باشد، که در این مقاله سعی گردیده است با بررسی اهداف اولیه ارتش عراق در تجاوز به ایران اسلامی و چگونگی عملکرد آنان در دست یابی به این اهداف، همچنین تغییر استراتژی عراق در پی مقاومتهای مردمی در برخی از مناطق، به صحنه عملیاتی ثامن الائمه(ع) در شرق رودخانه کارون وارد شده و با بررسی علل توقف عراق در سرپل شرق کارون، عملکرد نیروهای سپاه و نیروهای مردمی را در تشکیل محورهای عملیاتی اطراف این سرپل بررسی کرده و روند طرح ریزی و آمادگی سپاه اسلام در جهت انهدام سرپل عراق را با ایجاد وحدت فرماندهی با تشکیل ستاد عملیات جنوب مورد نظر قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها