آینده مطالعات استراتژیک: ورای استراتژی بزرگ1

نویسنده

چکیده

مطالعات استراتژیک از ضروری ترین نیازها برای برنامه ریزی کلان می باشد که در بعد دفاعی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خلأ چنین مطالعاتی و یا متناسب نبودن آن با اوضاع متحوّل محیط می تواند ضربات جبران ناپدیری بر یک کشور وارد ساخته و آن کشور را از دستیابی به اهداف و یا استفاده بهینه از منابع و فرصتهای موجود باز دارد.

کلیدواژه‌ها