صفحات اول و سخن سردبیر

نویسنده

تهران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

سخن سردبیر
امروز در شرایطی بسر می‌بریم که محیط امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیش از هر زمان دیگر به سمت پیچیدگی پیش می‌رود. به سبب حمایت‌های غرب و برخی از بازیگران منطقه‌ای از جریانات تکفیری که به‌ویژه طی سه تا چهار سال گذشته با هدف ایجاد موازنه‌ی جدید قدرت در منطقه انجام گرفته است، ساختار و روابط قدرت دچار تغییرات ژرفی است که استفاده از واژه‌ی تغییر پارادایم به هیچ وجه مبالغه‌آمیز نیست. بدیهی است در پارادایم جدید منطقه که پیشران پارادایم روابط بین‌الملل در سطح کلان خواهد بود، هویت واحدهای سیاسی و تعامل میان آنها تابع هنجارهای شناخته‌شده‌ی پارادایم حاضر نخواهد بود و نظام جهانی شتابان به سمت یک آنتروپی کم‌سابقه در حال حرکت است.
....

کلیدواژه‌ها